ZIEMIA  ZA  POKÓJ 

 

13 września 1993 r. Icchak Rabin i Jasir Arafat podpisali w Waszyngtonie (USA) Deklarację Zasad (Declaration of Principles - Deklaracja Pokojowych Intencji) wynegocjowaną w Oslo. Przy tej okazji doszło do pierwszego, historycznego spotkania między Premierem Izraela Rabinem a przewodniczącym OWP Arafatem.

Deklaracja Zasad określiła zasady funkcjonowania Autonomii Palestyńskiej w pięcioletnim okresie przejściowym, zakładając jednocześnie, że po zakończeniu tego okresu wejdzie w życie stały status. Zasady, na jakich opierać się będzie stały status, miały zostać sprecyzowane w drodze osobnych negocjacji dwustronnych. Izrael uznał Organizację Wyzwolenia Palestyny jako reprezentację narodu palestyńskiego. Głównym celem owego porozumienia było utworzenie tymczasowego samorządu palestyńskiego w Strefie Gazy i Jerycha na okres do 5 lat. Należy podkreślić, iż w deklaracji nie było wzmianki o proklamowaniu państwa Palestyna, mimo to kierownictwo OWP uznało, iż nastąpi ono w wyniku etapowych porozumień. Porozumienie natomiast precyzyjnie określało kalendarz realizacji zobowiązań. Po jego wejściu (1X) miało nastąpić wycofanie wojsk izraelskich w rejonie Gazy i Jerycha (3 XII-7 IV 1994 r.) Następnie odbyć się miały wybory do Rady Palestyńskiej (7 VII 1994 r.); przegrupowanie oddziałów izraelskich na głównych szlakach komunikacyjnych (10 VII 1994 r.); rozpoczęcie negocjacji w sprawie ostatecznego statusu terytoriów okupowanych (30 IV 1996 r.) i zakończenie okresu przejściowego (4 V 1999 r.). Docelowo miano utworzyć Autonomię Palestyńską w Gazie i Jerycho, przekazać Palestyńczykom władzę cywilną na Zachodnim Brzegu Jordanu oraz wprowadzić samorząd palestyński z wyborami do Rady Palestyńskiej na terenach okupowanych, w zamian, za co Arafat zobowiązał się zlikwidować zagrożenie ze strony islamskich terrorystów. Zgodnie z deklaracją, niezależne palestyńskie siły policyjne czuwać mają nad bezpieczeństwem wewnętrznym, zewnętrznego bezpieczeństwa regionu strzec ma z kolei Izrael. Z Palestyńskiej Karty Narodowej miano usunąć wszystkie punkty antyizraelskie.

Układ w Oslo bardzo szybko nazwano "pokojem odważnych". Był on krokiem rewolucyjnym zwłaszcza ze strony izraelskiej, zważywszy, że podjęła negocjacje, dotychczas uznawane przez nią za nielegalne, z przywódcą Organizacji Wyzwolenia Palestyny, samozwańczej organizacji terrorystycznej, odpowiedzialnej za mordowanie Izraelczyków i Żydów poza jego granicami.

 

Zobowiązania Izraela

          1. Traktowanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny nie jako organizację terrorystyczną, lecz jako legalne ciało rządzące, nazwane teraz Władzami Palestyńskimi.

          2. Oddanie pod kontrolę Władz Palestyńskich ziemi, której ilość miała być określona w następnych negocjacjach.

          3. Edukowanie społeczeństwa dla pokoju i przygotowywania na trudne kompromisy konieczne dla ustanowienia w bezpośrednim sąsiedztwie bytu palestyńskiego.

          4. Zgoda na utworzenie wielotysięcznych palestyńskich sił policyjnych, pod warunkiem że nie będzie w nich terrorystów.

          5. Dostarczenie Autonomii Palestyńskiej broni i uzbrojenia potrzebnych do zaprowadzenia porządku i zlikwidowania terroru.

 

Zobowiązania strony arabskiej

          1. Zaniechanie wszelkiej działalności terrorystycznej; zniszczenie wszystkich grup terrorystycznych i konfiskata nielegalnej broni.

          2. Uznanie prawa Izraela do istnienia; wniesienie poprawek do Palestyńskiej Karty Narodowej, wzywającej do zniszczenia całego Izraela w drodze przemocy.

          3. Zabezpieczenie i ochrona wszystkich żydowskich świętych miejsc, które znajdą się pod ich kontrolą po przekazaniu im ziemi.

          4. Edukowanie społeczeństwa dla pokoju i położenie kresu publicznemu podżeganiu do przemocy i nienawiści.

          5. Zgoda na rozwiązywanie wszelkich przyszłych sporów na drodze negocjacji, bez uciekania się do przemocy.

--------------------------------------------------

Materiały opracowywane na podstawie biuletynu informacyjno-modlitewnego "Nasz Starszy Brat" nr.2/2003

--------------------------------------------------

 

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2012 by Gedeon