OPUBLIKOWANY  PLAN  PREMIERA  ARIELA  SZARONA
 

 

I. Ogólny przegląd

Izrael uczestniczy w procesie pokojowym i dąży do utworzenia dwóch państw dla dwóch narodów. Państwo Izrael jest państwem Żydów, a państwo Palestyna będzie państwem Palestyńczyków.
    Izrael wierzy w realizację tej wizji. Izrael doszedł do momentu potrzeby konsultacji ze stroną palestyńską, jednakże zabrakło partnera palestyńskiego do rzeczowych rozmów pokojowych. W świetle tych faktów, sformułowano ten plan, opierający się w szczególności na:
    A). W aktualnej sytuacji stagnacja jest szkodliwa. W celu wyjścia ze stagnacji, Izrael musi przejąć inicjatywę bez współpracy Palestyńczyków.
    B). Plan prowadzi do polepszenia bezpieczeństwa, jest to jednak kwestią dłuższego czasu.
    C). W przyszłości nie będzie izraelskich osiedli w Strefie Gazy. Jednakże wyraźnie pozostaną one w Samarii i Judei, jako część państwa Izrael, włączając cywilne osiedla, wojskowe strefy i miejsca, gdzie Izraelczycy prowadzą ważne działania.
    D). Opuszczenie Strefy Gazy i północy Samarii (cywilne osiedla i wojskowe instalacje) zmniejszy tarcie z palestyńską populacją i potencjalnie poprawi palestyńską ekonomię.
    E). Izrael ma nadzieję, że Palestyńczycy mają pomysł na przejęcie tych terenów i ich zagospodarowanie, z włączeniem nadzoru bezpieczeństwa i procesem dialogu.
    F). Uczyniony postęp zapobiega zgłaszanym pretensjom względem izraelskiej aktywności w Strefie Gazy.
    G). Uczyniony postęp otwiera drogę do zawarcia umów pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami. Obowiązujące porozumienia mogą egzystować w przyszłości.

Kiedy palestyńska strona wykaże chęć, zdolność i realizację powstrzymania terroru i wdrożenia rzeczywistych reform ustalonych w "mapie drogowej", będzie można powrócić do negocjacji i dialogu.

mapa - rozmiar: 286 031 bajtów
Strefa Gazy
(Copyright: Gedeon)

II. Główne punkty planu

    A). Strefa Gazy

        1. Izrael ewakuuje Strefę Gazy, włączając w to wszystkie istniejące żydowskie osiedla i opuści terytorium Strefy. Za wyjątkiem wosjkowej strefy wzdłuż linii granicznej pomiędzy Strefą Gazy i Egiptem ("droga Filadelfia").
        2. Po ukończeniu ewakuacji, żaden izraelski cywil lub wojskowy nie będzie się znajdował w obszarze Strefy Gazy.

        W rezultacie, nie będzie żadnej podstawy do nazywania Strefy Gazy terytorium okupowanym.

    B). Juda i Samaria

        1. Izrael ewakuuje terytorium północnej Samarii (Ganim, Kadim, Homesh i Sa-Nur) i wycofa wszystkie wojskowe instalacje z tego obszaru.
        2. Po ukończeniu ewakuacji, żaden izraelski cywil lub wojskowy nie będzie się znajdował w obszarze północnej Samarii.
        3. Ten ruch daje możliwość scalenia palestyńskich terytoriów w północnej Samarii.
        4. Izrael udoskonali infrastrukturę transportową w Judei i Samarii, współdziałając z palestyńskim transportem w Judei i Samarii.
        5. Ten ruch pomoże palestyńskiej ekonomii i komercyjnej aktywności w Judei i Samarii.

    C). Mur bezpieczeństwa

        Izrael będzie kontynuował budowę muru bezpieczeństwa, zgodnie z decyzjami rządu. Przebieg będzie uwzględniał czynniki humanitarne.

 

III. Rzeczywistość bezpieczeństwa po ewakuacji

    A). Strefa Gazy

        1. Izrael będzie nadzorował i chronił z zewnątrz cały obszar, z uwzględnieniem kontroli satelitarnej Strefy Gazy. Będzie prowadzona wojskowa aktywność w obszarze morskim Strefy Gazy.
        2. Strefa Gazy będzie zdemilitaryzowana i pozbawiona uzbrojenia, aktualnie nie jest to przestrzegane przez strony porozumienia.
        3. Izrael rezerwuje sobie prawo samoobrony, włączając działania prewencyjne przeciwko siłom w Strefie Gazy.

    B). Judea i Samaria

        1. Po ukończeniu ewakuacji północnej Samarii, nie będzie żadnej wojskowej działalnośc na tym obszarze.
        2. Izrael rezerwuje sobie prawo samoobrony, włączając działania prewencyjne przeciwko siłom w tym rejonie.
        3. Na pozostałym obszarze Judei i Samarii aktywność sił bezpieczeństwa będzie utrzymana. Jednakże, w miarę poprawy stosunków, Izrael będzie ograniczał tę aktywność w palestyńskich miastach.
        4. Izrael ograniczy liczbę punktów kontrolnych w Judei i Samarii.

 

IV. Wojskowe instalacje i infrastruktura w Strefie Gazy i na północy Samarii

    Generalnie, one będą zdemontowane i ewakuowane.

 

V. Natura wojskowej pomocy dla Palestyńczyków

Izrael wyraża gotowość udzielenia pomocy i współdziałania z palestyńskimi siłami bezpieczeństwa w walce z terrorem, przy współpracy ekspertów amerykańskich, brytyjskich, egipskich, jordańskich i innych, którzy zostaną zaakceptowani przez Izrael.
    Izrael uporczywie nalega, aby nie były to obecne siły bezpieczeństwa działające w Strefie Gazy oraz w Judei i Samarii, gdzyż z nimi nie ma możliwości zawarcia porozumienia i współdziałania.

 

VI. Granica pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem ("Philadelphi Route")

Izrael utrzyma wojskową obecność wzdłuż linii granicznej pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem. Ta obecność zapewni utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony zewnętrznej tego obszaru.
    Ewakuacja tego obszaru w przyszłości, jest uzależniona od zawarcia specjalnych porozumień z Egiptem.
    Jeśli stan bezpieczeństwa pozwoli na to, Izrael będzie mógł w przyszłości wyrazić zgodę na używanie portu morskiego i lotniska w Strefie Gazy.

 

VII. Izraelskie osiedla

Izrael pozostawi trwały majątek izraelskich osiedli.
    Transfer izraelskiej aktywności ekonomicznej do Palestyńczyków może pobudzić i umożliwić rozwój palestyńskiej aktywności ekonomicznej.
    Izrael proponuje międzynarodową pomoc i współpracę, z włączeniem Stanów Zjednoczonych i Izraela. Pozostawiony trwały majątek izraelskich osiedli może być pomocny w realizacji tego projektu.
    Izrael rezerwuje sobie prawo zapytania o wykorzystanie ekonomiczne pozostawionego majątku na ewakuowanym obszarze.

 

VIII. Cywilna infrastruktura

Woda, elektryczność, kakanlizacja oraz infrastruktura komunikacyjna pozostanie dla Palestyńczyków. Izrael będzie kontynuował dostawy wody, elektryczności, gazu i paliwa Palestyńczykom, według obowiązujących zasad.

 

IX. Działalność międzynarodowych organizacji cywilnych

Izrael jest przychylny dla kontynuowania dalszej działalności przez międzynarodowe organizacje humanitarne na rzecz palestyńskiej populacji. Izrael będzie koordynował działalność międzynarodowych organizacji.

 

X. Ekonomiczny porządek

Generalnie, ekonomiczny porządek pomiędzy Izraelem a Palestyńczykami jest bardzo ważny. Ten porządek obejmuje następujące rzeczy:
    A). Wjazd pracowników do Izraela zgodnie z istniejącymi kryteriami.
    B). Przemieszczanie dóbr pomiędzy Strefą Gazy, Judeą, Samarią, Izraelem i innymi krajami.
    C). Polityka finansowa.
    D). Porządek podatkowy.
    E). Porządek komunikacyjny i pocztowy.

 

XI. Strefa Przemysłowa Erez

Strefa Przemysłowa Erez jest usytuowana wewnątrz Strefy Gazy i zatrudnia średnio 4 tysiące palestyńskich pracowników. Dalsza działalność strefy przemysłowej leży w interesie Palestyńczyków. Izrael będzie utrzymywał aktywność ekonomiczną pod dwoma warunkami:
    A). Zawarcie odpowiednich porozumień dotyczących bezpieczeństwa.
    B). Jasne przedstawienie międzynarodowej społeczności faktu, że dalsza egzystencja strefy przemysłowej jest uzależniona od utrzymania izraelskiej kontroli nad tym obszarem.
    Alternatywnie strefa przemysłowa może być przeniesiona do miejsca, za które odpowiedzialność wezmą Palestyńczycy lub międzynarodowe elementy.
    Izrael będzie kontrolował, również z Egiptem, granicę Strefy Gazy, strefy przemysłowej Erez, Egiptu i Izraela.

 

XII. Przejścia graniczne

    A). Międzynarodowe przejście graniczne pomiędzy Strefą Gazy a Egiptem:
        1. Istniejące umowy będą utrzymane w mocy.
        2. Izrael jest zainteresowany przeniesieniem istniejącego przejścia granicznego około 2 kilometry na południe od aktualnej lokalizacji. Wymaga to współdziałania z Egiptem.

    B). Międzynarodowe przejścia graniczne pomiędzy Judeą, Samarią a Jordanią:
        Istniejące umowy będą utrzymane w mocy.

 

XIII. Przejście graniczne Erez

Przejście graniczne Erez zostanie wcielone do państwa Izrael i będzie podlegać wszystkim wewnętrznym procedurom bezpieczeństwa.

 

XIV. Czas realizacji

Proces ewakuacji zostanie zakończony do końca 2005 roku. Ze szczególami planu ewakuacji zostaną powiadomieni Amerykanie.

 

XV. Podsumowanie

Izrael uznaje szerokie międzynarodowe poparcie dla wznowienia procesu pokojowego. To poparcie jest niezbędne Palestyńczykom w obliczu zachodzących aktualnie zmian i na obszarach walki z terrorem oraz we wprowadzaniu potrzebnych reform wynikających z "mapy drogowej". Powinno to być tematem dalszych negocjacji w przyszłości.

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2004-2012 by Gedeon