FRAKCJA  ŚWIECKA    -  Partie polityczne Izraela
          -  Aqudat Israel
          -  Ahdud Ha'avoda
          -  Gahal
          -  Hadash
          -  Hapo'el Hamizrahi
          -  Herut
          -  Israel Be'aliyah
          -  Izraelska Partia Pracy
          -  Kach
          -  Kadima
          -  Liberalna Partia Izraela
          -  Likud
          -  Lista Narodowa
          -  Maki
          -  Mapai
          -  Mapam
          -  Meretz
          -  Mizrahi
          -  Moked
          -  Moledet
          -  Niezależni Liberałowie
          -  Partia Postępu
          -  Partia Pracy - Meimad
          -  Partia Religijno-Narodowa
          -  Po'alei Agudat Israel
          -  Powszechni Syjoniści
          -  Rafi
          -  Rakah
          -  Ratz
          -  Ruch Herut
          -  Sefardyjczycy
          -  Shas
          -  Shinui
          -  Tehiya
          -  Tzomet
          -  Zjednoczenie Pracy
          -  Zjednoczony Front Tory
          -  Zjednoczony Judaizm Tory    -  XVI Knesset (2003-2006)

 

 

 

26 stycznia 2006 roku grupa posłów opuściła Shinui i założyła Frakcję Świecką.

 

 

------- Szesnasty Knesset (2003-2006) -------
                   W wyniku rozłamu w Shinui, Frakcja Świecka posiadała wparlamencie
               9 posłów.

deputowany:
     Victor Brailovsky (1935- , ur. w ZSRR) - członek komitetu nauki i technologii,
                    członek komitetu imigracji, absorpcji i diaspory, członek komitetu
                    publicznych petycji, w trzydziestym rządzie wiceminister spraw
                    wewnętrznych (od 5 marca 2003 r. do 29 listopada 2004 r.) oraz
                    minister nauki i technologii (od 29 listopada 2004 r. do 4 grudnia
                    2004 r.).
     Ronny A. Brison (1944- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu finansów, członek komitetu zagranicznych robotników,
                    członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska.
     Reshef Chayne (1968- , ur. w Izraelu) - członek komitetu budownictwa, członek
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członek komitetu
                    statusu kobiet, członek komitetu antynarkotykowego, członek
                    podkomitetu handlu kobietami, członek podkomitetu zwalczania
                    korupcji w systemie rządowym Izraela.
     Chemi Doron (1956- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodniczący Knessetu, członek
                    komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek komitetu spraw
                    wewnętrznych i środowiska, członek komitetu imigracji, absorpcji i
                    diaspory, członek komitetu zagranicznych robotników, członek komitetu
                    pracy, pomocy społecznej i zdrowia.
     Erela Golan (1945- , ur. w Izraelu) - członkini komitetu spraw wewnętrznych i
                    środowiska, członkini komitetu nauki i technologii, członkini komitetu
                    statusu kobiet, członkini komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini
                    komitetu antynarkotykowego.
     Tomy Lapid (1931- , ur. w Jugosławii) - członek komitetu spraw zagranicznych i
                    obrony, w trzydziestym rządzie wicepremier (do 4 grudnia 2004 r.)
                    oraz minister sprawiedliwości (do 4 grudnia 2004 r.).
     Eti Livni (1948- , ur. w Izraelu) - wiceprzewodnicząca Knessetu, członkini
                    komitetu konstytucji, prawa i sprawiedliwości, członkini komitetu
                    statusu kobiet, członkini komitetu praw dziecka, członkini komitetu
                    antynarkotykowego, członkini podkomitetu przemocy w sporcie,
                    członkini podkomitetu zwalczania korupcji w systemie rządowym
                    Izraela.
     Meli Polishook-Bloch (1953- , ur. w Izraelu) - przewodnicząca komitetu kontroli
                    państwowej, przewodnicząca komitetu nauki i technologii,
                    przewodnicząca komitetu edukacji, kultury i sportu, członkini komitetu
                    statusu kobiet, członkini podkomitetu handlu kobietami.
     Avraham Poraz (1945- , ur. w Rumunii) - przewodniczący komitetu edukacji,
                    kultury i sportu, członek komitetu budownictwa, członek komitetu
                    ekonomii, członek komitetu spraw wewnętrznych i środowiska, w
                    trzydziestym rządzie minister spraw wewnętrznych (do 4 grudnia
                    2004 r.).
     Eliezer Sandberg (1962- , ur. w Izraelu) - członek komitetu ekonomii, w
                    trzydziestym rządzie minister nauki i technologii (do 19 lipca 2004 r.)
                    oraz minister narodowej infrastruktury (od 19 lipca 2004 r. do
                    4 grudnia 2004 r.).
     Ilan Shalgi (1945- , ur. w Izraelu) - przewodniczący komitetu edukacji, kultury i
                    sportu, członek komitetu spraw zagranicznych i obrony, członek
                    komitetu statusu kobiet, członek komitetu praw dziecka, członek
                    komitetu zagranicznych robotników, w trzydziestym rządzie minister
                    nauki i technologii (od 24 lipca 2004 r. do 29 listopada 2004 r.) oraz
                    minister środowiska (od 17 października 2004 r. do 4 grudnia 2004 r.).

 

 

 

źródło materiałów: KnessetNa poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2006 by Gedeon