NARODZINY  I  DZIECIŃSTWO  JEZUSA  -  Jezus Chrystus
           - Narodziny i dzieciństwo
          -  Początek działalności
          -  W toku pełnej działalności
          -  Późniejszy okres nauczania
          -  Śmierć ofiarnicza
          -  Zmartwychwstanie
  -  Jezus - potężny władca
                                      - Mat. 1:21
  -  Immanuel i jego królestwo
                                      - Mat. 1:21
  -  Słowo ciałem się stało
                                      - Łuk. 2:1-16
  -  Narodzenie Jezusa - Łuk. 2:1-16
  -  Narodził się wam Zbawiciel
                                      - Łuk. 2:10,11


  -  Data narodzenia Jezusa
  -  Zwiastowanie wielkiej radości
                                      - Łuk. 2:10,14
  -  Radosna nowina - Łuk. 2:10,11
  -  Zwiastuję wam radość wielką
                                      - Łuk. 2:10,11
  -  Dary dla naszego króla
                                      - Mat. 2:1-12
  -  Poświęcenie Jezusa w Świątyni
                     przez rodziców - Łuk. 2:22-39 

 

    Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.

 

        Przyjrzyjmy się najpierw, w jakim świecie przyszło żyć Jezusowi:

W 67r.p.n.e. Rzymianie podbili Syrię i Judeę. Zdobywcy pozostawili przy władzy Machabeuszów, którzy od 140r.p.n.e. panowali w Judei. W ten sposób Judea stała się hellenistyczno-rzymską prowincją, obejmującą w przybliżeniu ziemie pokolenia Judy.
    W 37r.p.n.e. Herod I Wielki przy pomocy wojsk rzymskich zdobył Jerozolimę. Od tego momentu panował on jako król nad Judeą (lata 37r.p.n.e.-4r.n.e.). Żydzi go nienawidzili za kult bogów pogańskich, rządy despotyczne i sprzyjanie Rzymowi. Herod okazał się jednak wielkim budowniczym i rozpoczął między innymi rozbudowę Świątyni w Jerozolimie.
    Tymczasem cały ówczesny świat znalazł się pod panowaniem Rzymu. Cesarzem był Oktawian August (rządził w latach 30r.p.n.e.-14r.n.e.). Po długiej wojnie domowej skupił on całą władzę w jednym ręku. W 30r.p.n.e. Rzymianie podbili Egipt, a w 29r.p.n.e. rozpoczęli podbój Półwyspu Pirenejskiego (zakończony w 9r.p.n.e.). Rzymianie narzucili całemu ówczesnemu światu pokój na swoich warunkach (pax romana). Kraje, które odrzucały warunki Rzymu, były brutalnie podbijane i stawały się rzymskimi prowincjami. W ten sposób Imperium Rzymskie opanowało cały basen Morza Śródziemnego. W tym wielkim państwie rozwijała się gospodarka i handel. Wszystkie ludy łączyły dwa języki: łaciński i grecki. Ułatwiło to rozprzestrzenienie się nowej religii w całym państwie.

W takim świecie przyszło urodzić się Jezusowi. Jednak wcześniej miały miejsce jeszcze inne ważne wydarzenia, o których musimy wspomnieć:

------------------------------------------------------------

------ PRZED NARODZENIEM JEZUSA ------

- zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela
             (syn kapłana Zachariasz i Elżbiety) - Łuk. 1:5-25.

    - zwiastowanie Marii w Nazarecie - Łuk. 1:26-38;
    - spotkanie Marii z Elżbietą - Łuk. 1:39-56;
    - posłanie anioła do Józefa w sprawie brzemiennej Marii - Mat. 1:18-25.

    - narodzenie Jana Chrzciciela i prorokowanie kapłana Zachariasza - Łuk. 1:57-80.
             Jak to pokazuje Pismo Święte, Jan był starszy od Jezusa o sześć miesięcy.
Jan Chrzciciel narodził się około 1 kwietniu 2 roku p.n.e.

    - Józef udaje się z brzemienną Marią na spis ludności do Betlejem - Łuk. 2:1-5
.

------------------------------------------------------------

------ NARODZINY JEZUSA ------

- rodowód Jezusa - Mat. 1:1-17; Łuk. 3:23-38.

    - narodziny Jezusa w Betlejem - Łuk. 2:6,7;
      Nasz Pan Jezus Chrystus urodził się 3 października 2 roku p.n.e. w mieście Betlejem.
            - przybycie pasterzy - Łuk. 2:8-20;
            - przybycie trzech mędrców ze Wschodu - Mat. 2:1-12.

------------------------------------------------------------

------ DZIECIŃSTWO JEZUSA ------

- obrzezanie Jezusa (w wieku 8 dni po urodzeniu - 1 Mojż. 17:9-14) - Łuk. 2:21.

    - ofiarowanie Jezusa w Świątyni w Jerozolimie
                                     (3 Mojż. 12:1-8; 1 Mojż. 13:2,12; 4 Mojż 3:11-13)
                                                        - Łuk. 2:22-24;
            - proroctwo Symeona i Anny - Łuk. 2:25-38.

    - ucieczka Józefa i Marii z dzieckiem Jezusem do Egiptu - Mat. 2:13-18.

    - po śmierci króla Heroda, Józef i Maria z Jezusem powracają z Egiptu
                      i udają się do Nazaretu - Mat. 2:19-23; Łuk. 2:39,40.

    - Jezus obchodzi Paschę w Jerozolimie (12 rok życia) - Łuk. 2:41-50.

    - opis następnych lat życia Jezusa - Łuk. 2:51,52.

W 6 roku n.e. Rzymianie przekształcili Judeę, Samarię i Galileę w prowincję rzymską.
    W latach 14-37 Cesarstwem Rzymskim rządził cesarz Tyberiusz Juliusz Cezar. Był to człowiek podejrzliwy, ale zdolny wódz i administrator, wypowiedział zdecydowaną walkę nadużyciom urzędników w prowincjach rzymskich. Bojąc się zamachu na swe życie, wytaczał wiele procesów o obrazę majestatu, kończących się często wyrokami śmierci.

 

 

------------------------------------------------------------------------------

            -  Początek działalności Jezusa

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon