ZMARTWYCHWSTANIE  -  Jezus Chrystus
          -  Narodziny i dzieciństwo
          -  Początek działalności
          -  W toku pełnej działalności
          -  Późniejszy okres nauczania
          -  Śmierć ofiarnicza
        - Zmartwychwstanie


  -  Zmartwychwstały Chrystus
                                      - Łuk. 24:5,6
  -  "Otom żywy na wieki wieków"
                                      - Jan 20:1-18
  -  Otom żywy na wieki wieków
                                      - Jan 20:11-23


  -  "Duch nie ma ciała ani kości"
                                      - Łuk. 24:39


  -  Wniebowstąpienie Chrystusa
                                      - Łuk. 24:44-53


 

 

    Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.

 

------------------------------------------------------------

------ ZMARTWYCHWSTANIE ------

- Maria Magdalena, Maria i Salome udają się z rana do grobu Jezusa
                                                        - Mat. 28:1; Marek 16:1-3; Łuk. 24:1; Jan 20:1;
            - anioł Pański odsuwa kamień grobu i przerażeni żołnierze uciekają
                           ze strachu - Mat. 28:2-4;
            - anioł Pański przemawia do niewiast - Mat. 28:5-7; Marek 16:4-8;
                                                             Łuk. 24:2-11;
            - niewiasty udają się w drogę powrotną do Jerozolimy - Mat. 28:8; Jan 20:2;
            - zmartwychwstały Jezus ukazuje się Marii Magdalenie
                                                        - Marek 16:9; Jan 20:11-18;
            - Jezus ukazuje się pozostałym niewiastom - Mat. 28:9,10;
            - reakcja uczniów na wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa
                                                        - Marek 16:10,11;
            - Piotr i Jan udają się do grobu Jezusa - Łuk. 24:12; Jan 20:3-10;
            - zmartwychwstały Jezus ukazuje się uczniom - Jan 20:19-23;
            - niewierny Tomasz - Jan 20:24,25;
            - reakcja arcykapłanów na wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa
                                                        - Mat. 28:11-15.

------------------------------------------------------------

------ KOLEJNE DOWODY ZMARTWYCHWSTANIA ------

- Jezus ukazuje się dwóm uczniom w drodze do Emaus
                                                        - Marek 16:12,13; Łuk. 24:13-32;
            - po rozmowie z Jezusem, obaj uczniowie powracają do Jerozolimy
                                                        - Łuk. 24:33-35;
            - ukazanie się Jezusa uczniom - Łuk. 24:36-43.

- Jezus ukazuje się uczniom i niewiernemu Tomaszowi - Jan 20:26-29.

- uczniowie udają się do Galilei - Mat. 28:16;
            - Jezus ukazuje się uczniom w Galilei - Jan 21:1-14;
            - Jezus ukazuje się uczniom nad jeziorem Galilejskim - Mat. 28:17-20;
            - rozmowa Jezusa z Piotrem - Jan 21:15-23.

- Jezus ukazuje się uczniom w Jerozolimie - Marek 16:14;
            - ostatnie polecenie - Marek 16:15-18; Łuk. 24:44-49.

------------------------------------------------------------

------ WNIEBOWSTĄPIENIE ------

- wniebowstąpienie Jezusa - Marek 16:19,20; Łuk. 24:50-53; Dzieje Ap. 1:3-11.

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon