Apostoł  Andrzej    (? - 70 )   33-69 okres Efezki
           Apostoł Paweł
           Apostoł Piotr
         - Apostoł Andrzej
           Apostoł Jakub
           Apostoł Jan
           Apostoł Filip
           Apostoł Bartłomiej
           Apostoł Tomasz
           Apostoł Mateusz
           Apostoł Jakub Mniejszy
           Apostoł Tadeusz
           Apostoł Szymon ZelotesWyobrażenie Apostoła Andrzeja

 

 

 

Andrzej - to greckie imię oznacza: męski, mężny, dzielny, odważny.

Pochodził z Betsaidy leżącej na brzegu jeziora Galilejskiego. Był synem Jonasza, bratem Szymona Piotra, i tak samo jak oni uprawiał zawód rybaka. Mieszkał w Kafarnaum. Jego imię jest pochodzenia greckiego, ale było w użyciu pośród Żydów w owym czasie.

Andrzej początkowo był uczniem Jana Chrzciciela, który głosił chrzest pokuty w Betabarze nad Jordanem. Został jako pierwszy powołany przez Jezusa na apostoła. Przyjął Jezusa jako Mesjasza, kiedy Jan wyraźnie wskazał na Niego jako na "Baranka Bożego" (Ewangelia Jana 1:36).
    Andrzej najpierw zatroszczył się o to, by przyprowadzić do Mesjasza swojego brata Szymona, a następnie obydwaj zostali powołani przez Jezusa, do pójścia za Nim i uczestniczenia w dziele głoszenia Królestwa Bożego, stając się "rybitwami ludzi" (Ewangelia Marka 1:16-18). (Porównując tę relację z Ewangelią Jana 1:40-43 jest oczywiste, iż zarówno Piotr jak i Andrzej, musieli przynajmniej spotkać Jezusa, zanim zostali powołani - porównaj z Mat. 4:18-20 i Łuk. 5:1-11).
    W Piśmie Świętym mamy niewiele relacji o Andrzeju. Jest on wymieniony w związku z nakarmieniem 5 000 ludzi (Ewangelia Jana 6:8); to do niego zwrócili się pewni Grecy - żydowscy prozelici, przebywający w Jerozolimie z okazji Święta Przejścia - prosząc o spotkanie z Jezusem (Ewangelia Jana 12:20-22); przyłączył się on także do Szymona, Jakuba i Jana prosząc o dalsze wyjaśnienie wzmianki uczynionej przez Pana na temat zniszczenia Świątyni (Ewangelia Marka 13:3).

Nie ma żadnych autentycznych zapisów o dalszej historii jego życia. Według tradycji wschodniej Andrzej jako pierwszy miał głosić Ewangelię w Bizancjum. Miał być pierwszym biskupem w Konstantynopolu. Według tradycji prawosławnej Andrzej głosząc Ewangelię zawędrował na tereny późniejszej Rusi. Miał on wystawić krzyż na kijowskich wzgórzach i przepowiedzieć, że będzie tam stało wielkie miasto. Z tego powodu Andrzej został uznany patronem Rusi.

Prawdopodobnie Andrzej głosił Ewangelię w Scytii (dolny bieg Dunaju), Grecji i Tracji. Został również wybrany biskupem w zgromadzeniach chrześcijańskich znajdujących się w greckich koloniach w Bizancjum. Duża liczba nawróceń stała się przyczyną jego śmierci, tym bardziej, że wśród nawróconych znalazłsię brat rzymskiego prokonsula Aegeatesa. Mówi się, że 30 listopada 70 roku pożegnał się z współwyznawcami i został ukrzyżowany na krzyżu o kształcie litery "X", znanym później jako "krzyż św. Andrzeja". Jest on patronem zarówno Szkocji, jak i Rosji (flagi tych krajów mają krzyż w kształcie litery X). Podobno pochowano go w Patras na Peloponezie (w miejscu męczeńskiej śmierci).

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 476 i innych źródeł dostępnych w internecie.

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon