Apostoł  Bartłomiej    (? - ?)   33-69 okres Efezki
           Apostoł Paweł
           Apostoł Piotr
           Apostoł Andrzej
           Apostoł Jakub
           Apostoł Jan
           Apostoł Filip
         - Apostoł Bartłomiej
           Apostoł Tomasz
           Apostoł Mateusz
           Apostoł Jakub Mniejszy
           Apostoł Tadeusz
           Apostoł Szymon ZelotesWyobrażenie Apostoła Bartłomieja

 

 

 

Bartłomiej (aramejskie bar-Talamai - syn Talamaja lub "syn oracza") jest także nazywany Natanaelem (hebr. "Bóg dał").

Był przyjacielem Filipa i mieszkańcem Kany Galilejskiej (Ewangelia Jana 1:45-51; 21:2). Trzy ewangelie synoptyczne używają jego imienia Bartłomiej, natomiast Jan nazywa go Natanaelem w Ewangelii Jana 21:2.
    Jego przyjaciel Filip, rozpoznał w Jezusie długo oczekiwanego Mesjasza i bez wahania został jego uczniem. Pełen tej ufności Filip odszukał swojego przyjaciela Natanaela i obwieścił mu: "Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy, Jezusa, syna Józefowego, z Nazaretu" (Ewangelia Jan 1:45). Natanael, najwyraźniej człowiek o wnikliwym umyśle, sądził, iż Filip jest zbyt łatwowierny. Jego sceptyczne pytanie brzmiało: "Możeż z Nazaretu być co dobrego?" Jednakże w odpowiedzi na naleganie Filipa poszedł, by zobaczyć Jezusa.
    Zbliżywszy się do Mistrza usłyszał jego oświadczenie: "Oto prawdziwy Izraelczyk, w którym nie masz zdrady!" (Ewangelia Jana 1:47). Natanael był zaskoczony. Jak Jezus mógł go znać? Nigdy wcześniej się nie spotkali. "Gdyś był pod figowym drzewem, widziałem cię" brzmiała odpowiedź naszego Pana, podkreślając to, iż Natanael często odpoczywał w cieniu drzewa figowego, by się modlić i oddawać rozmyślaniom (werset 48). Wtedy odpowiedział pełen wiary: "Mistrzu! Tyś jest on Syn Boży, tyś jest on Król Izraelski" (werset 49). Przy tym wyznaniu Pan zapewnił go, iż uzyska on zrozumienie jeszcze większych prawd (wersety 50, 51).

W tekście biblijnym nie znajdujemy nic więcej na temat Natanaela/Bartłomieja jako osoby, chociaż tak jak pozostali Apostołowie, został on na pewno wysłany przez Mistrza "do owiec, które zginęły z domu izraelskiego", by głosić Królestwo Niebios, uzdrawiać chorych, wypędzać demony, wskrzeszać umarłych (Ewangelia Mateusza 10:2-8). Sam Jezus poświadczył, iż wszyscy z wyjątkiem jednego Apostoła zachowali słowo im powierzone i tak Bartłomiej "prawdziwie Izraelczyk" jest jednym z tych, którzy odziedziczą wielkie zaszczyty na tronie sędziowskim.

Tradycja wschodnia podaje, że Bartłomiej głosił Ewangelię w Armenii, Arabii Saudyjskiej, Indiach, a nawet w Etiopii. Podobno miał nawrócić brata króla Armenii, Polimpiusza. Z rozkazu króla Astiagesa pojmano Bartłomieja w Albanopolis (dzisiaj Emanstahat), żywcem obdarto ze skóry i ukrzyżowano, a potem ścięto. Legenda podaje, że w czasie mąk został obdarty żywcem ze skóry. Jako przypuszczalną datę jego śmierci podaje się 71 rok.

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 476 i innych dostępnych źródeł w internecie.

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon