Apostoł  Mateusz    (? - ?)   33-69 okres Efezki
           Apostoł Paweł
           Apostoł Piotr
           Apostoł Andrzej
           Apostoł Jakub
           Apostoł Jan
           Apostoł Filip
           Apostoł Bartłomiej
           Apostoł Tomasz
         - Apostoł Mateusz
           Apostoł Jakub Mniejszy
           Apostoł Tadeusz
           Apostoł Szymon ZelotesWyobrażenie Apostoła Mateusza


 

 

 

Chociaż w umysłach chrześcijan zajmuje wybitne miejsce dzięki swej Ewangelii, z którą związane jest jego imię, niewiele wiadomo o życiu Mateusza. Kiedy Jezus zaprosił go, by został jego naśladowcą (Mat. 9:9) praktykował on swoją szczególną pracę jako urzędnik celny dla Rzymskiego rządu. Najprawdopodobniej słyszał o Jezusie zanim został powołany. Jezus najwyraźniej widział w jego sercu uczciwość intencji, która uczyniła go godnym tego wielkiego przywileju Apostolstwa.

To, że tylko Mateusz mówi o swoim poprzednim zajęciu jako celnika wskazuje na jego pokorę. To, iż celnik został wybrany ilustruje bezstronność Pana i wskazuje na uczciwość Mateusza, pomimo ogólnej reputacji jaką cieszyli się ci pogardzani słudzy rzymskich panów. Pierwotnie nazywał się Lewi, ale po powołaniu go do Apostolstwa znany był jako Mateusz ("dar Boży"; Marek 2:14; Łuk. 5:27).
    Reputacja naszego Pana jako tego, który przestaje z celnikami i grzesznikami być może zaczęła się przy tej okazji, skoro Mateusz od razu przygotował kolację w swoim domu dla Jezusa i swoich własnych przyjaciół oraz znajomych (Mat. 9:10). Faryzeusze, będąc cyniczni, krytyczni i szukający wad u innych, zarzucali uczniom, że gdyby Jezus był sprawiedliwy, nie przebywałby w takim towarzystwie. Pan odpowiedział, że nie zdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza, jak również okazja ta dała mu sposobność wygłoszenia im bardzo krótkiego kazania na podstawie tekstu Ozeasza 6:6, mówiącego o tym, iż nie przyszedł On wzywać do pokuty sprawiedliwych, lecz grzeszników.

Nie ma godnych zaufania informacji o późniejszej historii Mateusza. Powszechnie uznaje się, iż jest on autorem Ewangelii noszącej jego imię, lecz w samej Ewangelii niewiele jest faktów, które rzucałyby jakiekolwiek światło na datę jej powstania. Ireneusz (około 130-202) poświadcza, iż została ona napisana "kiedy Św. Piotr i Św. Paweł głosili w Rzymie i zakładali kościół", co wskazywałoby na około 63 rok.

Chociaż na Mateusza patrzy się jako na jedno z mniejszych świateł pośród Apostołów podczas głoszenia przez nich Królestwa za dni służby Jezusa na ziemi, jego praca w spisaniu "dobrej nowiny" dla potomności na pewno zyskała mu lśniące miejsce w Gwieździe Efezu.

Mateusz najprawdopodobniej został zabity mieczem w Partii, w pierwszym stuleciu n.e.

 

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 476.

 

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by
Gedeon