------  DALSZE  DZIEJE  (1955 - 2000)  ------  -  Historia Kościoła
           33-69 okres Efezki
           69- 318 okres Smyrneński
           318-799 okres Pergamski
           799-1309 okres Tiatyrski
           1309-1479 okres Sardeski
           1479-1874 okres
                                                 Filadelfijski
           1874-1954 okres
                                                 Laodycejski
   - 1955-2000 dalsze dzieje


14 V 1955r. - Powstanie Układu Warszawskiego. Sojusz ZSRR, Czechosłowacji, Polski, NRD, Węgier, Bułgarii, Rumunii i Albanii (wystąpiła w 1968r.). Sojusz był nirównoprawny, gdyż członkowie nie mieli wpływu na decyzje podejmowane w Moskwie.
  1955r. - Powstanie wojskowego Paktu Bagdadzkiego, nazywanego od 1959r. Organizacją Paktu Centralnego (CENTO). Układ podpisały: Wielka Brytania, Turcja, Iran, Pakistan i Irak (do 1958r.). USA jako państwo stowarzyszone. Organizacja zostaje rozwiązana po zwycięstwie rewolucji w Iranie w 1979r.
  1955r. - Przyjęcie RFN do NATO.
  1955r. - Proklamowanie niepodległości przez Oman.
  1956r. - Niepodległość ogłasza Tunezja, Sudan i Maroko.
  14-25 II 1956r. - XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, oficjalne odejście od stalinizmu w ZSRR. Chruszczow oficjalnie ujawnił stalinowskie czystki oraz kult jednastki.
  1956r. - W Polsce nadmierna rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego spowodowała zachwianie równowagi gospodarczej oraz ekologicznej i komplikacje polityczno-społeczne.
  28 VI 1956r. - Wystąpienia robotnicze w Poznaniu w Polsce są brutalnie tłumione przez wojsko i milicję (około 75 zabitych). Milion katolików składa Śluby Jasnogórskie w Częstochowie. Rząd pod wpływem tych wydarzeń cofa dekret z 1953r. i uwalnia prymasa.

1956-1989 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem arabsko-izraelskim. ZSRR wspierało "postępowe" kraje arabskie, a nastę pnie Organizację Wyzwolenia Palestyny. USA wspierało Izrael i konserwatywne kraje arabskie (np. Arabię Saudyjską).

26 VII 1956r. - Egipt nacjonalizuje Kanał Sueski.
  19-21 X 1956r. - W Polsce następuje silne przesilenie polityczne w PZPR. Ruchy wojsk radzieckich w stronę Warszawy kończą walki wewnątrz PZPR. Władzę po śmierci Bolesława Bieruta przejmuje komunistyczny dyktator Władysław Gomułka, który sprawuje ją do 1970r.
  24 X 1956r. - Wybuch antykomunistycznej rewolty w Budapeszcie, który rozpowszechnił się na całe Węgry. Rząd Węgier ogłosił neutralność i zadeklarował chęć wystąpienia z Układu Warszawskiego.
  28 X 1956r. - Wojska izraelskie wkraczają na terytorium Egiptu i zajmują cały Półwysep Synaj. W ciągu paru dni armia egipska przestaje istnieć, wraz z wielką ilością czołgów, dział, samolotów i innego sprzętu przysyłanego z ZSRR. Początek konfliktu wokół Kanału Sueskiego.
  31 X 1956r. - Wojska lotnicze Francji i Anglii rozpoczynają tygodniowy atak na Egipt, po którym w dniu 6 XI 1956r. wojska lądowe (30 tysięcy żołnierzy) zajmują 20-milową strefę Kanału Sueskiego wraz z portami Said i Suez. Francja i Wielka Brytania obejmują kanał w posiadanie. Spotyka się to z ostrą reakcją ZSRR.
  X-XI 1956r. - Wojska radzieckie tłumią powstanie węgierskie.
  6 XII 1956r. - Izrael opuszcza pod presją ONZ Półwysep Synajski W tej strefie rozlokowują się wojska rozjemcze ONZ.
  1956r. - Wybuch dynamitu w Cali w Kolumbii zabija 1100 osób.

25 III 1957r. - Powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Jest to dawna Europejska Wspólnota Węgla i Stali. W jej skład wchodzą RFN, Francja, Włochy i kraje Beneluksu. Celem EWG jest stopniowa likwidacja barier celnych, utworzenie jednolitego rynku handlowego i produkcyjnego, rynku pracy oraz wspólnej waluty.

1957-1970 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół rywalizacji w kosmosie. Do połowy lat 60-tych utrzymywała się wyraźna przewaga ZSRR w technice rakietowej. Po 1969r., kiedy to Amerykanie wylądowali na Księżycu, ZSRR zrezygnowała z propagandowego traktowania swych osiągnięć kosmicznych.

4 X 1957r. - ZSRR wystrzeliwuje swój pierwszy sputnik ziemski, i pokazuje w ten sposób, że jest w stanie wysyłać kierowane pociski siejące śmierć i zniszczenie, do każdej części ziemi.
  1957r. - W Chinach trwa kampania "stu kwiatów", jest to zachęta do krytykowania komunistycznych władz. Następnie brutalnie rozprawiono się z setkami tysięcy ujawnionych niezadowolonych.
  1957-1958 - Trwają walki w Cieśninie Tajwańskiej, jednak nie doszło do inwazji komunistów chińskich na Tajwan.
  1957r. - W Korei rozdartej wojną dwa i pół miliona ludzi ma niedostateczne zarobki. Przed głodem chroni ich tylko pomoc USA.
  1957r. - USA wycofuje swoje wojska okupacyjne z Japonii, co doprowadza do kryzysu w tym kraju. Przemysł traci wielki rynek zbytu i gospodarka traci na giełdzie 620 milionów dolarów.

  1957r. - ZSRR sprzymierza się z Syrią przeciw Izraelowi. W ten sposób dwa kraje arabskie (Egipt i Syria) są potężnie zbrojone przez komunistów do walki przeciw Żydom. USA starają się zagrodzić drogę komunistom do Morza Śródziemnego i zbroją Turcję, która pilnuje cieśnin Bosfor i Dardanel, oraz pilnuje Syrii od północy.
  1957r. - Chruszczow wygrywa walkę wewnętrzną o władzę w ZSRR.
  1957r. - W Polsce kardynał Wyszyński po uwolnieniu, udał się z "cudownym" obrazem Marii z klasztoru na Jasnej Górze w Częstochowie, do Rzymu, aby papież go pobłogosławił. Po jego powrocie urządzono procesję i odprawiono nabożeństwa, a tysiące kopii tego obrazu rozprowadzono po całym kraju.
  2-6 X 1957r. - Rozruchy w Warszawie w Polsce po zamknięciu reformatorskiego tygodnika "Po prostu".
  1957r. - Francja jest pogrążona w kryzysie i zbliża się do finansowej klęski. Czwarty rok wojny w Algierze kosztuje ją miliard siedemset milionów dolarów rocznie.
  1957r. - Pożar reaktora atomowego w Windscale w Wielkiej Brytanii. Bez ofiar w ludziach.
  1958r. - Żądanie Chruszczowa zdemilitaryzowania Berlina Zachodniego.

1958-1963 - Panowanie papieża Jana XXIII. Inicjator zwołania II Soboru Watykańskiego. Był rzecznikiem reform w kościele, ożywienia dialogu z innymi wspólnotami chrześcijańskimi. Doprowadził do poprawy stosunków z krajami rządzonymi przez komunistów. Podczas koronacji papieża Jana XXIII użyto następującej formułki wypowiadanej w chwili wkładania na głowę tiary: "Otrzymujesz tiarę ozdobioną trzema koronami i wiedz, że ty jesteś Ojcem książąt i królów, Władcą świata, Namiestnikiem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, któremu należy się honor i chwała, świat bez końca. Amen." Jan XXIII (niedawno zmarły) według jego osobistego biografa Theodorica a Niem, zgwałcił 200 niewiast. Watykańskie urzędowe zapiski mówią tak: "Jego Świętobliwość, papież Jan XXIII dopuścił się niemoralności z żoną swego brata, kazirodztwa z Świętymi Zakonnicami, stosunków płciowych z Dziewicami, cudzołóstwa z niewiastami zamężnymi i wszelkiego rodzaju zbrodni seksualnych ... całkowicie był oddany spaniu i innym cielesnym pożądliwościom, całkiem wrogo odnosił się do życia i nauk Chrystusa ... wśród wiernych wyznawców Chrystusa, którzy znali jego życie i charakter, był on publicznie nazwany wcieleniem diabła".

1958r. - Nasila się "zimna wojna" między (mniej więcej autokratyczną) Ameryką sprzymierzoną paktem NATO z demokracjami Europy a mocarstwami totalitarnymi, czyli głównie ZSRR i jej krajami satelickimi. "Zimna wojna" toczy się o pierwszeństwo pod względem potęgi. ZSRR ma największą na świecie armię (2,5 miliona ludzi), największą flotę okrętów podwodnych (około 400 okrętów) i największe siły lotnicze (około 20 tysięcy maszyn). ZSRR może także wystrzelić ładunek jądrowy poprzez ocean w ciągu kilku minut. Natomiast USA posiadają w strategicznym lotnictwie 2400 samolotów na całym świecie, które mogą zrzucić bomby atomowe na każdy wybrany cel. Marynarka USA jest największą na świecie, jej VI Flota stacjonuje na Morzu Śródziemnym a VII Flota w Azji. W ich skład wchodzą okręty podwodne o napędzie atomowym (jest ich 8, a następnych 22 są planowane do budowy). W ten sposób wzajemna nieufność i ogólny strach napędza spiralę zbrojeń, a "zimna wojna" jest toczona na frontach dyplomatycznych, politycznych, ideologicznych i ekonomicznych. Świat jest trzymany w ustawicznym stanie strachu, w obawie żeby nie wybuchła wojna jądrowa, z całą jej zgrozą zarówno dla żołnierzy jak i dla ludności cywilnej. W niektórych rejonach świata zagrożonych rewolucją, dochodzi do przewrotów politycznych, których natura w wielkim stopniu doprowadza do zamiany rządów reprezentacyjnych na rządy wykonawcze, zamieniając je na rządy dyktatorskie.

1958r. - W Iranie następuje obalenie monarchii, początek bliskich kontaktów Iranu z ZSRR.
  1958-1961 - Egipt łączy się unią z Syrią, a następnie z Jemenem, tworząc przejściowo Zjednoczoną Republikę Arabską.
  1958r. - Przesilenie w Libanie i Jordanii powoduje, że ich wodzowie wzywają wojska amerykańskie i brytyjskie do wylądowania w tych krajach.
  1958r. - Przewrót polityczny we Francji, który wysunął generała de Gaulle, który był szkolony w gimnazjum jezuickim i otrzymał błogosławieństwa od papieża. Jest to początek "silnego rządu" we Francji. Był to wysiłek aby uratować Francję od chaosu i zagrażającej klęski.
  1958r. - Powstanie Wspólnoty Francuskiej, grupującej dominia i byłe kolonie francuskie.
  1958-1959 - W Chinach polityka "Wielkiego Skoku" w celu szybkiego osiągnięcia dobrobytu. Tworzenie komun ludowych, likwidacja własności osobistej. W każdej wsi tworzy się huty żelaza. W kraju powoduje to całkowity chaos.

1959r. - Papież Jan XXIII zadziwia chrześcijaństwo ogłaszając "ekumeniczny sobór dla powszechnego kościoła" oświadczając, że ma zamiar "zaprosić również oddzielne zgromadzenia w poszukiwaniu jedności". Jest to później wyjaśnione, że papież miał na myśli, zaproszenie członków innych denominacji aby powrócili na łono kościoła rzymsko-katolickiego. Wszystkie denominacje powinny przyjść w poddaniu i pokucie do Watykanu i przyjąć kościół rzymsko-katolicki jako "kościół macierzysty". Jego doktryny o autokracji, apostolskiej sukcesji i nieomylności powinny być przyjęte jako prawdziwe i nie podlegające dyskusji. Papież zwołuje sobór by dokonało się "nowe zesłanie Ducha Świętego".

I 1959r. - Wkroczenie komunistycznych oddziałów Fidela Castro do stolicy Kuby - Hawany.
  III 1959r. - Wybuch powstania antychińskiego w Tybecie, które jest krwawo stłumione. Wielu Tybetańczyków ucieka do Indii.
  1959r. - Układ antarktyczny podpisuje 12 państw w Waszyngtonie w USA. Zakaz rozmieszczania wojsk i broni na Antarktydzie.
  1959r. - Powstanie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, które ma być konkurencją dla EWG. W jej skład wchodzą: Wielka Brytania, Szwecja, Norwegia, Dania, Szwajcaria, Islandia, Austria, Portugalia i jako państwo stowarzyszone Finlandia.
  1959r. - Cypr uzyskał niepodległość. Wzrost napięcia między ludnością grecką i turecką.
  1959r. - Jean Hoerni umieszcza tranzystor na cieniutkiej warstwie kryształu krzemu, otwierając tym samym drogę najważniejszemu dla rozwoju informatyki wynalazkowi, jakim był obwód scalony. Dzieje się to w fabryce Fairchild.
  1959r. - American Airlines inaguruje pierwsze połączenie odrzutowcami między Nowym Jorkiem a miastami w Kalifornii.

  1959r. - Zniszczenie zapory rzecznej w Frejus we Francji zabija 421 osób.

1960r. - Pierwsza wizyta anglikańskiego arcybiskupa Canterbury w Watykanie.

27 IV 1960r. - W Polsce rozruchy w Nowej Hucie po usunięciu przez władzę krzyża z miejsca zamierzonej budowy kościoła.
  1960r. - Zerwanie komunistów chińskich z komunistami radzieckimi.
  1960-1962 - Głód w Chinach pochłania ponad 20 milionów ofiar.
  1960r. - Powstanie organizacji OPEC, która początkowo skupia 5 państw, a później dochodzi do 13, w większości krajów muzułmańskich. Wspólnie regulują rynek paliw płynnych, ustalają limity wydobycia ropy naftowej i jej cen na rynkach światowych.
  1960r. - Niepodległość uzyskują Czad, Benin, Gabon, Górna Wolta, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Mali, Mauretania, Niger, Nigeria, Republika Środkowoafrykańska, Senegal, Somalia, Togo i Wybrzeże Kości Słoniowej. Jest to prawdziwy "rok Afryki".
  VI 1960r. - Belgia udziela niepodległości Kongu w Afryce. Rozpoczynają się domowe walki o władzę w Kongo.
  1960r. - Amerykanie wystrzeliwują pierwszego meteorologicznego satelitę Tiros I.

1961r. - Zamach stanu w Korei Południowej - początek rządów wojskowych.
  1961r. - Wojska ONZ rozpoczynają ofensywne akcje w Kongo mające na celu przywrócenie pokoju. Prowincja Katanga ogłasza secesję.
  III 1961r. - Wybuch powstania narodowego w Angoli, w którym giną setki Portugalczyków i tysiące Afrykańczyków.
  IV 1961r. - Nieudana próba desantu kontrrewolucjonistów wspieranych przez USA w zatoce Pig na Kubie. Na Kubie rządzą komuniści.
  1961r. - Powołanie międzynarodowej ogranizacji OECD, skupiającej wysokorozwinięte państwa demokratyczne. Koordynuje ona rozwój krajów członkowskich i udziela pomocy krajom ubogim. Jej członkami były: USA, Kanada, Wielka Brytania, Francja, Włochy, RFN, Japonia, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Szwecja, Norwegia, Islandia, Irlandia, Hiszpania, Portugalia, Grecja i Turcja.
  VI 1961r. - Zawiązanie w Belgradzie ruchu państw niezaangażowanych.
  1961r. - Albania zrywa z ZSRR. W 1978r. zrywa także z Chinami. W Albanii rządzi komunistyczny dyktator Enwer Hodża (1945-1985). Pełna izolacja społeczeństwa od zagranicy. Pełna kolektywizacja życia społecznego, brak prywatnych samochodów. Od 1967r. zakaz praktyk religijnych.

13 VIII 1961r. - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się budową muru berlińskiego. W ciągu jednego dnia zbudowano ogrodzenie wokół Berlina Zachodniego. Ostateczne odcięcie ludności NRD od Zachodu. Strona zachodnia została tym całkowicie zaskoczona i nie mogła w żaden sposób zareagować. Mur istniał i spełniał swoją rolę aż do jesieni 1989r.

1961r. - Proklamowanie niepodległości przez Kuwejt. W Afryce niepodległość ogłaszają RPA i Sierra Leone.
  14 IV 1961r. - Pierwszy człowiek w kosmosie - jest nim Rosjanin Jurij Gagarin, który okrążył ziemię i wylądował bezpiecznie.

1962-1965 - Sobór Watykański II. Drugi Sobór Watykański został zwołany przez papieża Jana XXIII. Była to prtawdziwa rewolucja w łonie Kościoła Rzymskiego. Tą rewolucję określają cztery założenia: dostosowanie do współczesności, wspólnotowość, ekumienizm oraz zasadnicza zmiana postawy Kościoła wobec polityki. Dostosowanie do współczesności miało uczynić działanie Kościoła skuteczniejszym, bardziej odpowiadającym świadomości i potrzebom ludzi. Papież popiera wyzwolenie ujarzmionych narodów, zabezpieczenie praw ludzi pracy i wyzwolenie kobiet. Wspólnotowość to przede wszystkim idea Kościoła jako wspólnoty ludu Bożego. Sprawa ta spowodowała najsilniejszy wstrząs w świadomości kościelnej. Znaczna bowiem część katolików traktowała Kościół jako ważną instytucję, ale nie jako wspólnotę - cechy wspólnoty były przypisywane "sekciarzom". Orientacja wspólnotowa ułatwiła postęp ekumenizmu, zbliżyła bowiem katolicyzm do innych kościołów i do religii niechrześcijańskich. Uchwalono deklarację "O swobodzie religijnej", która zawierała deklarację zasady tolerancji. Wprowadzono języki narodowe do liturgii, wzrosła rola świeckich w kościele katolickim, ożywiono dialog z innymi wspólnotami religijnymi, powołano stały Synod Biskupów, i dokonano innych reform.

1962r. - W ciągu 17 lat, począwszy od zakończenia drugiej fazy wojny światowej, totalitarne mocarstwa bloku wschodniego zwyciężają w walce o główne miejsce w potędze światowej i obejmują już prawie miliard ludzi pod sferą swoich wpływów. Nadal trwa "zimna wojna" na frontach ideologicznym, politycznym, ekonomicznym i dyplomatycznym. Co chwilę wybuchają na świecie "gorące wojny", które są miejscami wojskowej rywalizacji pomiędzy obu obozami.

1962r. - Wojna chińsko-indyjska o bezludne tereny na pograniczu Indii i Tybetu. Na spornym terenie Chiny rozpoczęły budowę drogi, co było powodem rozpoczęcia działań wojennych. Wojna nie zostaje rozstrzygnięta.
  1962r. - Przewrót wojskowy w Birmie i początek długoletnich rządów reżimów wojskowych oraz próby budowy socjalizmu.

22-28 X 1962r. - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się kryzysem kubańskim. ZSRR potajemnie zainstalowała na Kubie rakiety zdolne osiągnąć cele w USA. Fakt ten wykryły samoloty zwiadowcze USA. Amerykanie zarządzili blokadę wyspy. Oba mocarstwa znalazły się w gotowości atomowej. Ostatecznie ZSRR ustąpiło i zgodziło się wycofać rakiety z wyspy. Blokada Kuby została zniesiona.

1962r. - Powstaje Parlament Europejski w Strasburgu, stanowiący wspólny organ państw należących do EWG. W 1979r. odbyły się pierwsze wybory do tego parlamentu.
  1962r. - Proklamowanie niepodległości przez Samoa Zachodnie na Pacyfiku. W Afryce niepodległość uzyskuje Algieria, Rwanda, Burundi i Uganda.
  1962r. - Amerykanie wystrzeliwują satelitę Telstar, który rozpoczyna transmisję programów telewizyjnych przez Atlantyk.

1963-1978 - Panowanie papieża Pawła IV.
  1963-1969 - Główny urząd statystyczny Watykanu podaje, że w tym okresie 11 tysięcy mężczyzn opuściło czynną służbę w kościele.

20 VI 1963r. - Bezpośrednie połączenie Białego Domu z Kremlem ("gorąca linia") na wypadek kryzysu.
  1963r. - Układ moskiewski o zakazie prób z bronią jądrową pod wodą, w powietrzu i w kosmosie. Podpisania układu odmawia Francja.
  1963r. - W Iraku i w Syrii przejmuje władzę odłam socjalistycznej partii Baas.
  1963r. - Powstaje Organizacja Jedności Afrykańskiej zrzeszająca około 30 niepodległych państw Afryki, za wyjątkiem RPA.
  1963r. - Malezja ogłasza niepodległość. W Afryce: Kenia.
  1963r. - Przelanie się wody przez zaporę w Vaiont we Włoszech zabija 2600 osób.
  14 X 1964r. - Obalenie Chruszczowa w ZSRR. Władzę przejmuje Leonid Breżniew.
  1964r. - Chiny wkraczają do grupy mocarstw atomowych.

1964-1975 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się wojną w Wietnamie. Komuniści z Wietnamu Północnego podjęli próbę zawładnięcia resztą kraju (przy wsparciu ZSRR i Chin). W Wietnamie Południowym rządziła dyktatura wojskowa wspierana przez USA. Od 1964r. Amerykanie rozpoczęli bezpośrednią interwencję w tej wojnie. W szczytowym momencie w Wietnamie walczy 550 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Lotnictwo amerykańskie zrzuca na Wietnam Północny ponad 7 milionów ton bomb. Wskutek niepowodzeń Amerykanie wycofali się w 1973r. Ostatecznie pod komunistyczną dyktaturą znalazł się cały Wietnam, Laos i Kambodża.

1964r. - Powstanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP). Przeprowadza ona w najbliższych latach całą serię zamachów terrorystycznych skierowanych przeciw państwu Izrael i przeciw Żydom na całym świecie.
  1964r. - Niepodległość ogłasza Malawii, Tanzania i Zambia.
  1964-1968 - W USA okres zamieszek w dzielnicach murzyńskich.

1965r. - Wzajemne zniesienie anatem z 1054r. przez kościół wschodni i zachodni.

1965r. - Wojna indyjsko-pakistańska o Kaszmir.
  1965r. - Zamieszki na tle rasowym w Watts i Los Angeles w USA powodują śmierć 35 osób i szkody w wysokości 10 milionów dolarów.
  1965r. - Niepodległość ogłasza Gambia.
  1965r. - Amerykanie wystrzeliwują satelitę Early Bird, który usprawnia łącznąść telefoniczną przez Atlantyk.
  III 1965r. - Rosjanin Aleksiej Leonow jako pierwszy wyszedł w przestrzeń kosmiczną.

1966r. - Początki katolickiego ruchu zielonoświątkowego w Pittsburgu w stanie Ohio, USA. W latach 1967-1968 siedzibą tego ruchu jest uniwersytet Notre Dame w stanie Indiana, USA.

1966r. - Początek "rewolucji kulturalnej" (1966-1969) w Chinach. Czerwoni strażnicy (600 tysięcy studentów i 14 milionów uczniów) zaczęło walkę ze starociami niszcząc je bezlitośnie (świątynie starożytnych Chin, rzeźby, dokumenty, książki). Rozpoczęli oni wielki marsz przez całe Chiny walcząc wszędzie z kontrrewolucjonistami.
  1966r. - W Polsce podczas obchodów 1000 lecia chrztu, do Częstochowy przybyło 300 tysięcy pielgrzymów. Później podczas przejazdu kopii cudownego obrazu po kraju, milicja przemocą odebrała obraz i umieściła go w katedrze św. Jana w Warszawie.
  1966r. - Wycofanie się Francji ze struktur wojskowych NATO. Generał de Gaull`e próbuje w ten sposób podkreślić mocarstwową pozycję Francji.
  1966r. - W Indonezji krwawy przewrót wojskowy antykomunistyczny, do władzy dochodzi generał Suharto.
  1966r. - Zamieszki na tle rasowym w USA są tłumione przy użyciu 4 tysięcy żołnierzy.
  1966r. - Niepodległość ogłasza Lesotho i Botswana.
  II 1966r. - Pierwsze miękkie lądowanie radzieckiej sondy na Księżycu.

29 IX 1967r. - Papież Paweł VI otwierając pierwszy światowy synod biskupów powiedział do 200 biskupów, że zwołał ich do Rzymu celem przyjścia mu z pomocą w zachowaniu wiary przed nowymi błędami. Celem jest ustrzeżenie Rzymskiego Katolicyzmu od teologów, którzy kwestionują "niezmienną i ustaloną naukę Kościoła". Papież był bardzo zaniepokojony licznymi tendencjami rewolucyjnymi i innowacjami, jakie podkopywały jego wpływy i zagrażały stałemu istnieniu instytucji Papiestwa. Zniesiono zasadę obliczania odpustów w dniach, miesiącach i latach, oraz uproszczono zasady ich przyznawania.

1967r. - W USA dochodzi do 75 rozruchów na tle rasowym w miastach. Rozruchy w Detroit pochłaniają 43 zabitych, setki rannych i zniszczenia w części miasta.
  1967r. - Trwają walki ze skrajnie lewicową partyzantką w Kolubii, Boliwii i Peru. W Boliwii ginie Ernesto "Che" Guevara.
  1967r. - W Chinach w trakcie "rewolucji kulturalnej" panuje całkowite zamieszanie. Nie wiadomo kto jest wrogiem, a kto nie. W wielu miastach wybuchają walki. Kontrolę przejmuje Mao, który wraz z policją i wojskiem zaprowadza porządek. Oddziały czerwonych strażników są likwidowane, są tworzone obozy "reedukacyjne". Bezpośrednio lub pośrednio w "rewolucji kulturalnej" ginie 100 milionów ludzi.
  18 V 1967r. - Egipt żąda wycofania się wojskowych oddziałów ONZ, które stały na straży pokoju w strefie Gazy i na Półwyspie Synaj. Natychmiast po tym flota egipska rozpoczyna blokadę portów izraelskich, a wojska lądowe Egiptu zajmują pozycje wyjściowe do ataku na Izrael.
  30 V 1967r. - Powstaje porozumienie państw arabskich (Egipt, Jordania, Irak, Kuwejt, Tunis, Sudan, Maroko i Algieria) skierowane przeciw Izraelowi. Głoszone jest hasło: "Cel, jaki nam przyświeca - to całkowita zagłada Izraela!" Po stronie Zjednoczonej Republiki Arabskiej opowiedziały się: Pakistan, Indonezja, ZSRR i Chiny.
  5-10 VI 1967r. - Błyskotliwe zwycięstwo Izraela w wojnie sześciodniowej na Bliskim Wschodzie. Koniec podziału Jerozolimy na dwie części - muzułmańską i izraelską.
  1967-1970 - W Nigerii próba oderwania się prowincji Biafry. Wojna domowa pochłania milion ofiar.
  1967r. - Wojskowy zamach stanu w Grecji. "Rządy pułkowników" trwają do 1974r.
  1967r. - 25 państw ogłasza Amerykę Łacińską największą z istniejących stref bezatomowych. Układ w tej sprawie jest podpisany w Meksyku.
  1967-1969 - Zamieszki studenckie w wielu krajach. Wzrost wpływów grup lewicowych i anarchistycznych wśród młodzieży. Wkrótce potym ożywiają się grupy i organizacje terrorystyczne.
  1967r. - Powstanie Ludowej Republiki Południowego Jemenu związanej z ZSRR.
  1967r. - W RPA dokonuje się pierwszego przeszczepu serca.

1968r. - Papież Paweł VI publikuje encyklikę "Humanae vitae", oświadczającą że jedynymi metodami zapobiegania ciąży, które może dopuścić Kościół, są wstrzemięźliwość płciowa lub metoda kalendarzowa. Oznajmiono, że każdy stosunek małżeński sam w sobie jest i musi pozostać podporządkowany tworzeniu życia ludzkiego. Dokument ten miał na celu wzmocnienie autorytetu papieża, wywarł jednak odwrotny skutek. Miliony katolików zlekceważyło papieża i - wierząc nadal - stosowało sztuczne metody zapobiegania ciąży. Miliony innych utraciło wiarę i cierpliwość. Encyklika podzieliła kościół na dwa obozy.

8 III 1968r. - W Polsce milicja rozpędza wiec na Uniwersytecie Warszawskim w związku ze zdjęciem "Dziadów" ze sceny. W następnych dniach milicja rozbijała demonstracje w Warszawie, Lublinie, Krakowie, Gliwicach, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Zatrzymano 2700 osób.
  III-IV 1968r. - Komunistyczne władze postanawiają odsunąć uwagę społeczeństwa od studenckich rozruchów i skierować ją przeciw Żydom. W polskiej prasie nagonka antysemicka. Wyrzucanie Żydów z uczelni i partii. Około 20 tysięcy Żydów jest zmuszonych do opuszczenia kraju, jest im odebrane obywatelstwo polskie.
  20-21 VIII 1968r. - Wojska Układu Warszawskiego tłumią "Praską wiosnę" w Czechosłowacji. "Praska wiosna" była próbą stworzenia "socjalizmu z ludzką twarzą". Jednakże reżimy satelickich państw ZSRR nie pozwoliły na rozbicie od środka wschodniego obozu. Wojska NRD, Węgier, Polski i ZSRR wkroczyły i stłumiły tą próbę reform. Zaostrzono reżim polityczny przy stosunkowo wysokim poziomie życia. Nowym dyktatorem został Aleksander Dubcek, a od 1969r. kolejny Gustaw Husak, sprawujący rządy do 1989r.
  1968r. - Breżniew ogłasza swoją doktrynę. ZSRR uznaje, że ma prawo interwencji w obronie socjalizmu w krajach satelickich.
  1968r. - Palestyńczycy wkraczają na drogę terroryzmu. Dochodzi do pierwszego porawania samolotu izraelskich linii El Al w Atenach i masakry jego pasażerów.
  1968r. - Podpisanie układu o nieprzekazywaniu państwom trzecim broni jądrowej i nieudzielaniu pomocy w jej budowie. Układ podpisuje 22 państw.
  1968r. - Proklamowanie niepodległości przez Nauru na Pacyfiku. W Afryce: Gwinea Równikowa i Suazi.
  1968r. - W ZSRR wzlatuje w powietrze pierwszy na świecie pasażerski samolot ponadźwiękowy, TU-144.
  1968r. - Pierwszy załogowy lot Amerykanów dookoła Księżyca.

1969-1970 - Spektakularne odrodzenie młodzieżowych organizacji protestanckich.
  1969r. - Papież Paweł VI wydaje nowe rozporządzenia odnośnie ubioru duchowieństwa. Kardynałowie przestali nosić czerwone obuwie wraz ze sprzączkami, ceremonialnych czerwonych kapeluszy z pluszu, szarf z ozdobami, itp. Biskupi podobnie utracili swoje czerwone obuwie, czerwone peleryny, szarfy z ozdobami, itp. System Papiestwa próbuje udawać skromnego i ubogiego, prosząc przy tym o pomoc finansową.

1969r. - Starcia zbrojne ZSRR z Chinami nad rzeką Ussuri.
  1969r. - Zamach stanu w Libii. Obalenie monarchii i początek dyktatury Muammara Kadafiego. Próba połączenia islamu z socjalizmem.
  20 VII 1969r. - Pierwsi ludzie na Księżycu - Amerykanie Neil Armstrong i Edwin Aldrin.
  1969r. - Brytyjsko-francuski samolot pasażerski ponadźwiekowy odbywa swój pierwszy lot - Concord.

1970r. - 3 495 księży porzuca swoje stanowiska w kościele rzymsko-katolickim.

V 1970r. - W Kambodży neutralny dotąd rząd księcia Sihanouka zostaje obalony przez proamerykańskiego generała Lonnola. Jego reżim załamał się po zjednoczeniu się Wietnamu.
  IX 1970r. - Wybuchła wojna między wojskami jordańskimi a Palestyńczykami, w której zginęło 3 tysiące osób.
  1970r. - Palestyńczycy z Ludowego Frontu Wyzwolenia Palestyny naraz uprowadzili trzy samoloty. Palestyńczycy stają się specjalistami w porwaniach samolotów.
  17 XII 1970r. - Po ogłoszeniu podwyżek rozpoczynają się wystąpienia robotnicze w Gdańsku, Elblągu i Szczecinie w Polsce są brutalnie tłumione przez wojsko (ginie 45 osób, aaresztowania obejmują 3 tysiące osób). Władzę przejmuje komunistyczny dyktator Edward Gierek.
  1970r. - Odprężenie w Europie - normalizacja stosunków RFN z ZSRR i Polską.
  1970r. - Przyrost światowego PNB wyniósł 270%.
  1970r. - Kryzys finansowy pogłębia się w USA. Liczba bankructw osiąga tam liczbę 11 tysięcy przedsiębiorstw. Giełda traci 250 miliardów dolarów.

  1970r. - Proklamowanie niepodległości przez Fidżi i Tongo na Pacyfiku.
  1970r. - Trzęsienie ziemi w Peru (7,8 st. w skali Richtera) zabija 66 tysięcy ofiar.

I-II 1971r. - Strajki wybuchają na Wybrzeżu i w Łodzi w Polsce. Rząd wycofuje się z podwyżek ogłoszonych w grudniu 1970r.
  XII 1971r. - Ogłoszenie niepodległości Bangladeszu (wschodnia prowincja Pakistanu, która teraz się oderwała i uzyskała niezależność) i wojna indyjsko-pakistańska. Dochodzi do serii krwawych masakr i napływu milionów uchodźców do Indii.
  1971r. - Proklamowanie niepodległości przez Bahrajn i Katar.
  1971r. - Niemcy, Wielka Brytania, Holandia i Włochy wprowadzają płynny kurs walut.
  1971r. - USA odchodzą od złota jako podstawy kursu dolara, którego wartość uległa dewaluacji o 8%.
  1971r. - Kryzys obejmuje między innymi Wielką Brytanię, w której bezrobociem zagrożonych jest milion ludzi. Jest to największy kryzys od zastoju z lat 30-tych. Dług narodowy USA wynosi 386 miliardów dolarów. Jest to dług spowodowany wspieraniem krajów europejskich i prowadzeniem licznych wojen przez USA na całym świecie.
  1971r. - Wynalezienie mikroprocesora.

1972r. - Zawarcie porozumienia na temat Eucharystii pomiędzy teologami protestanckimi a katolickimi.

1972r. - Na emigracji prezydentem Polski zostaje Stanisław Ostrowski (1972-1979).
  1972r. - Jesienią przez Polske przetacza się kolejna fala strajków.
  1972r. - ZSRR i USA podpisują w Moskwie umowę rozbrojeniową SALT-1. Ograniczenie systemów antyrakietowych i zbrojeń ofensywnych (wprowadzenie limitów na liczbę naziemnych i podwodnych wyrzutni rakietowych).
  1972r. - W Nowym Yorku 22 państwa podpisują konwencję o zakazie badań, magazynowania i stosowania broni biologicznej i bakteriologicznej.
  1972r. - Wielka Brytania przejmuje kontrolę nad Ulsterem w celu powstrzymania aktów terroryzmu. Podczas jednej z manifestacji policja otwiera ogień i ginie 14 osób w Londonderry.
  1972r. - Podczas olimpiady w Monachium palestyńscy terroryści z organizacji Czarny Wrzesień zabijają 9 sportowców izraelskich.
  1972r. - W Wielkiej Brytanii akcja strajkowa dziesiątek tysięcy robotników pogrążą kraj w chaosie przemysłowym. W samych portach strajkuje 41 tysięcy robotników. Rząd idzie na ustępstwa, po czym zarządza zamrożenie płac i cen, aby powstrzymać niekontrolowaną inflację.

1973r. - Dania, Irlandia i Wielka Brytania zostają nowymi członkami EWG. "Szóstka" stała się "dziewiątką".
  1973r. - Wycofanie wojsk amerykańskich z Wietnamu. W 1975r. Wietnam Południowy kapituluje przed wojskami komunistycznymi Wietnamu Północnego.
  11 IX 1973r. - W Chile generał Augusto Pinochet obala socjalistyczny rząd i brutalnie rozprawia się z komunistami.

6-11 X 1973r. - Wojna "Jom Kippur" na Bliskim Wschodzie. Egipt, Syria i Jordania podjęły próbę odzyskania utraconych ziem i zaatakowały Izrael w dniu święta żydowskiego. Izrael jednak szybko przeszedł do kontrofensywy i rozbił wojska arabskie. Izrael postanawia jednak szukać dróg porozumienia z krajami arabskimi.
  17 X 1973r. - Embargo naftowe państw arabskich rozpoczyna światowy kryzys paliwowy. Wielkie znaczenie zaczyna odgrywać OPEC, która wywołuje światowy kryzys energetyczny w interesie krajów arabskich.
  1974r. - ZSRR i USA podpisują we Władywostoku uzupełnienie umowy SALT-1. Ustalono limity liczb środków przenoszenia głowic (bombowce strategiczne, okręty podwodne i międzykontynentalne pociski strategiczne).
  1974r. - Nieudana interwencja Grecji na Cyprze. Koniec "rządów pułkowników" w Grecji. Na Cyprze lądują wojska tureckie, które zajęły północno-wschodnią część wyspy i powiększyły strefę turecką do około 40 % wyspy.
  1974r. - W Bangladeszu 100 tysięcy ludzi umiera z głodu.
  1974r. - W trakcie klęski głodu w Afryce umiera 300 tysięcy ludzi.

  1974r. - Gwałtowny spadek produkcji na Zachodzie oraz pierwsza fala bezrobocia. Przyrost PKB spadł do 3%.

1975r. - Interwencja komunistycznych wojsk kubańskich ratuje komunistyczny rząd w Angoli.
  1975r. - Początek wojny domowej w Libanie, która trwa przez wiele lat.
  1975r. - Wojska indonezyjskie zajmują Timor Wschodni, dochodzi do masakr miejscowej ludności.
  1975-1979 - W Kambodży rządy obejmują lewackie ugrupowania Czerwonych Khmerów, którzy podczas próby wprowadzenia ustroju komunistycznego mordują 1/3 ludności kraju. Ich rządy trwają aż do 1979r., kiedy zostali obaleni przez Wietnamczyków.
  1975r. - Podpisanie w Helsinkach aktu końcowego KBWE.
  1975r. - Niepodległość ogłasza Mozambik i Angola.
  1975r. - W Wielkiej Brytanii bezrobocie ogarnęło milion ludzi, inflacja sięgnęła 26 %. Rząd rozpoczął realizację "planu uratowania kraju". Podniesiono podatki, ograniczono płace i obcięto wydatki budżetu.
  1975r. - We Francji bezrobocie sięga 420 tysięcy, a inflacja wzrasta o 14%.
  1975-1997 - Koncerny medyczne wydają rocznie ponad 30 miliardów dolarów na poszukiwanie nowych medykamentów. W okresie tym powstaje 1223 nowych leków. Tylko 11 z nich opracowano z myślą o chorobach trapiących 90 % ludzkości. Koncernom nie opłaca się produkować leków dla biednych. Obywatele 10 najbogatszych państw świata wykorzystują 85 % światowych leków.

  1975r. - Wybuch w kopalni w Chasnala w Indiach zabija 431 osób.

25 VI 1976r. - W Polsce zamieszki po ogłoszeniu podwyżek w Radomiu, Ursusie i Płocku. Wieczorem odwołanie podwyżek. Spowodowało to nierównowagę rynkową w Polsce, gdyż w tym czasie cały świat pogrążał się w recesji. W VIII 1976r, wprowadzono kartki na cukier.
  9 IX 1976r. - Śmierć dyktatora Chin Mao Zedonga, władzę po nim przejął Deng Xiaping.
  1976r. - Trzy olbrzymie trzęsienia ziemi, dziesięć większych i wiele mniejszych trzęsień. W Gwatemali ginie 23 tysiące ludzi, a ponad milion pozostaje bez dachu nad głową. W Chinach giną setki tysięcy ludzi. Na Filipinach prawie 200 tysięcy ludzi pozostaje bez dachu nad głową.
  1976r. - Trzęsienie ziemi w Chinach (8,0 st. w skali Richtera) zabija według oficjalnych danych 255 tysięcy ofiar, według nieoficjalnych 655 tysięcy ofiar.

  1976r. - Ponadźwiękowe samoloty pasażerskie Concord rozpoczynają regularne loty przez Atlantyk.
  1976-1977 - W wielu krajach kryzys paliwowy powoduje wzrost bezrobocia.

1977-1978 - Wojna somalijsko-etiopska o prowincję Ogaden. Dzięki przybyciu na pomoc Etiopii oddziałów kubańskich, prowincja Ogaden pozostała przy Etiopii. Jest to pierwsze poważne starcie militarne państw afrykańskich.
  1977r. - Wzrost ciężkich przestępstw w USA sięga 70 %, podczas gdy ludność powiększyła się o 7%.
  1977r. - Niepodległość ogłasza Dżibuti.
  1977r. - ZSRR zakłada stację orbitalną Salut 6 w przestrzeni kosmicznej i przeprowadza całą serię lotów do niej.

1978r. - W USA co tydzień uczęszcza na mszę tylko 42 % katolików. Podobnie jest w innych państwach.
   1978r. - Panowanie papieża Jana Pawła I. Panowanie papieża Jana Pawła I trwało przez 33 dni. Przyczyna śmierci: nieznana, prawdopodobnie otrucie z powodu zagrożenia przez reformy systemu korupcji w Watykanie, których wprowadzenie zapowiadał nowy papież.
  1978-nadal - Panowanie papieża Jana Pawła II. Wybór Polaka na papieża (Karola Wojtyłę) jest dokonany w celu odbudowy znaczenia kościoła rzymsko-katolickiego, który przeżywa głęboki kryzys na świecie. Nowy papież, będąc aktorem, potrafi wspaniale przemawiać do ludu i zyskiwać jego sympatię. Jego głównym kierunkiem działania jest ekumenia między różnymi wyznaniami. Nie wprowadza on żadnych głębszych reform w systemie papieskim, przez co okazuje swoją akceptację dla głębokiej korupcji w Watykanie.

1978r. - Terroryści z "Czerwonych Brygad" mordują premiera Włoch, Aldo Moro.
  1978r. - We Francji bezrobocie rośnie do 1,5 miliona ludzi. Rząd uwalnia ceny w przemyśle oraz przyznaje ulgi finansowe przy zakupie francuskich akcji, aby zachęcić do inwestowania.
  1978r. - Wybrzeże Francji zostało groźnie zatrute na skutek katastrofy supertankowca Amoco Cadiz.
  1978r. - W Hiszpanii w katastrofie cysterny z propylenem ginie 200 osób.

14 II 1979r. - Śmierć brata Raymonda Granta Jolly`ego. Był on ostatnim członkiem Wielkiej Kompanii, ostatnim ze spłodzonych z Ducha Wieku Ewangelii.

1979r. - Pierwsza wizyta papieża w Polsce obejmuje 8 miast i miasteczek.
  1979r. - Na emigracji prezydentem Polski zostaje Edward Raczyński (1979-1986).
  1979r. - Zima stulecia w Polsce. Temperatury spadają do -26 stopni Celsjusza. W Warszawie w niewyjaśnionych okolicznościach wybucha Rotunda PKP, ginie 49 osób. W marcu wielka powódź.
  1979r. - Tragedia w Jonestown w Gujanie, w której ponad 900 zwolenników sekty "Świątyni Ludu" pod kierownictwem swoich wodzów popełniło zbiorowe samobójstwo, wstrząsnęła światem i wywołała wielki krzyk w kościołach przeciwko ruchom religijnym. Wszystkie grupy, które niewierzą w trójcę i inne błędy Babilonu, zostały dokładnie skatalogowane i poddane nadzorowi, jako sekty. Pomimo tego gwałtownie rozwijają się sekty i ruchy pogańskie, w tym sekta Hare Krishna, Kościół Moona, Dzieci Boże i Scjentologiści.
  1979r. - Rabin Shloms Cunin ocenia, że rocznie 6 do 7 tysięcy Żydów nawraca się na chrześcijaństwo. Przejawia się też wzrost w liczebności tych Żydów, którzy otrzymują i czytają Nowy Testament.
  I 1979r. - Obalenie rządów Czerwonych Khmerów w Kambodży przez wojska wietnamskie. Powstaje Kampuczańska Republika Ludowa, która istnieje do 1989r. Nie kończy to jednak wojny domowej, gdyż wciąż trwają walki domowe z Czerwonymi Khmerami.
  1979r. - Wybucha wojna chińsko-wietnamska. Chiny chcą ukarać Wietnam za obalenie prochińskich Czerwonych Khmerów w Kambodży. Po ciężkich walkach Chińczycy wycofują się.
  26 III 1979r. - Układ pokojowy egipsko-izraelski w Camp David. Izrael wycofuje swoje wojska z Półwyspu Synaj, który powraca do Egiptu.
  1979r. - Rewolucja islamska w Iranie. Abdykacja szacha w wyniku masowych demonstracji. Z emigracji powraca ajatollah Chomeini. Proklamacja republiki islamskiej i zerwanie kontaktów z Zachodem.
  1979r. - ZSRR i USA podpisują w Wiedniu układ SALT-2. Zmniejszono wcześniej ustalone limity z układu SALT-1. Jednakże układ ten nie wszedł w życie z powodu agresji ZSRR na Afganistan, gdyż Senat USA nie wyraził zgody na ratyfikację tego układu w zaistniałej międzynarodowej sytuacji.

1979-1989 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół wojny afgańskiej. Inwazja radziecka na Afganistan rozpoczęła się w 1979r., napotkała jednak na silny opór. Amerykanie dostarczali dużych ilości broni dla partyzantów głównie przez Pakistan. Była to długotrwała i krwawa wojna, zakończona wycofaniem wojsk przez ZSRR.

1979r. - Proklamowanie niepodległości przez Kiribati na Pacyfiku.
  1979r. - Wyższe ceny ropy naftowej zwiększają bardzo inflację z poważnymi skutkami ekonomicznymi w krajach, które muszą ropę kupować, szczególnie w krajach rozwijających się. Stopa inflacyjne przedstawia się następująco: w USA 13,9 %, Kanada 11,6 %, Francja 11,5 %, Grecja 27,5 %, Włochy 18,6 %, Meksyk 24 %, Argentyna 172,6 %.
  1979r. - Wypadek w zakładach broni biologiczno-chemicznej w Nowosybirsku w ZSRR zabija 300 osób. Równocześnie w USA dochodzi do stopienia reaktora w elektrowni atomowej w Three Mile Island. Bez ofiar w ludziach.

1980r. - Ankieta Gallupa ujawnia, że w USA 71 % społeczeństwa wierzy w życie przyszłe i w niebo, a tylko 53 % wierzy w piekło. Strach przed piekłem może wygasnąć.
  1980-1988 - Wojna iracko-irańska. Irak obawiał się fundamentalistycznej propagandy islamskiego Iranu, dlatego spróbował wykorzystać zamęt porewolucyjny i zająć część terytoriów Iranu. Nastąpiła wieloletnia, krwawa i wyniszczająca wojna pozycyjna, która wyniszczyła gospodarki obu krajów.

1980-1984 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół bojkotu olimpiad. W odpowiedzi na atak ZSRR na Afganistan, niektóre kraje zachodnie i USA odmówiły udziału w Olimpiadzie w Moskwie (1980r.). W rewanżu ZSRR zbojkotowało Olimpiadę w Los Angeles (1984r.) i zabroniło udziału krajom satelickim, w tym Polsce.

1980-1981 - Okres działalności "Solidarności" w Polsce. 14 VIII 1980r. początek strajku w Stoczni Gdańskiej. Stopniowo strajki obejmują cały kraj i wysuwają rządania polityczne obok wcześniejszych żądań ekonomicznych. PZPR jest zmuszona pójść na ustępstwa i podpisać porozumienia z ruchem związkowym.
  1980r. - Prezydentem USA zostaje Ronald Reagan, który zaostrza kurs wobec ZSRR.
  1980r. - Proklamowanie niepodległości przez Vanuatu na Pacyfiku. W Afryce: Zimbabwe.
  1980r. - Fala upałów w USA powoduje śmierć 1200 osób. W Indiach i Afryce upały powodują suszę, nieurodzaje i głód. W USA wybucha wulkan Świętej Heleny.
  1980r. - Na Morzu Północnym w katastrofie platformy wiertniczej ginie 123 ludzi.

  1980r. - Pojawiają się komputery osobiste, które dokonują rewolucji w informatyce.
  1980r. - Inflacja nadal rośnie na świecie, i w USA wynosi 20 %. W niektórych krajach pojawiają się braki w zaopatrzeniu.
  1980r. - Światowe transakcje na zakup broni szacuje się na 110 000 milionów dolarów.
  1980r. - Początek objawów stagnacji w gospodarce ZSRR.

1981r. - USA zaczynają proces zbliżenia się do państw arabskich produkujących ropę naftową. Arabia Saudyjska zakupuje sprzęt wojskowy w USA, między innymi samoloty zwiadu elektronicznego AWACS. Tymi samolotami Arabi mogą śledzić każdy ruch wojsk w promieniu 300 mil. Zwiększa to zagrożenie Izraela na ciosy.
  1981r. - Izrael w ramach samoobrony bombarduje reaktor nuklearny w Iraku. Ponownie rośnie postawa antyżydowska krajów arabskich.
  1981r. - Liban jest rozerwany przez walki wewnętrzne. Arabowie muzułmańscy walczą przeciw Arabom chrześcijańskim, wspieranym przez Izrael.
  1981r. - Fala terroryzmu obejmuje wiele krajów na świecie. Zostaje raniony papież Jan Paweł II i prezydent USA Ronald Reagan, ginie prezydent Egiptu Anwar Sadat, itd.
  1981r. - Wybory we Francji i Grecji wprowadzają rządy socjalistyczne.
  1981r. - Przyjęcie Grecji do EWG. "Dziewiątka" powiększa się do "dziesiątki".
  XII 1981-VII 1983 - Stan wojenny w Polsce, ogłoszony w celu zachowania rządów dyktatury komunistycznej. Władzę wojskową przejmuje dyktator generał Wojciech Jaruzelski, i sprawuje ją do 1989r. Aresztowania obejmują 5 tysięcy działaczy Solidarności. W wielu miejscach wybuchają strajki, wosjko z milicją tłumi je siłą i giną przy tym ludzie.
  1981r. - W Afryce w wyniku wojen i głodu 17 milionów ludzi opuszcza miejsca swego zamieszkania stając się w ten sposób uciekinierami, którymi opiekują się międzynarodowe organizacje humanitarne.
  1981r. - W szpitalach Los Angeles (USA) zachorowało pięciu młodych ludzi na nową chorobę - AIDS (Acguired Immune Deficiency Syndrome - nabyty zespół zaniku odporności).

  1981r. - USA dwukrotnie wysyła w przestrzeń kosmiczną wahadłowiec "Columbia". Równocześnie ZSRR dokonuje osiem lotów w przestrzeń pozaziemską.

1982r. - W Polsce rzymsko- katolicy uroczyście obchodzą 600-lecie umieszczenia obrazu Marii w klasztorze na Jasnej Górze.
  1982r. - Przyjęcie Hiszpanii do NATO.
  1982r. - Wojna argentyńsko-brytyjska o Falklandy. Wojskowa junta w Argentynie pragnąc zdobyć sobie popularność w kraju zajęła brytyjskie wyspy Falklandy. Brytyjczycy wysłali jednak wojska, które odbiła wyspy niszcząc przy tym garnizon argentyński. Junta wojskowa w Argentynie w wyniku tego upadła i rozpoczęły się cywilne rządy.
  1982r. - W Nikaragui lewicowa partyzantka sandinistów obala rządzący reżim.
  VI 1982r. - Wkroczenie wojsk izraelskich do Libanu.
  IX 1982r. - Siły mięzynarodowe ONZ (głównie Amerykanie i Francuzi) lądują w Bejrucie, aby powstrzymać domową wojnę w Libanie.
  1982-1984 - W Afryce klęska głodu dotyka najdotkliwiej Etiopię, Mozambik i Czad. Sąsiadujące z nimi Sudan, Somalia, Niger, Tanzania, Zambia i Zimbabwe cierpią z powodu suszy i wielkiej fali uchodźców, i także nie są w stanie wyrzywić ludności.
  1982-1985 - W wyniku podwyżek ceny ropy naftowej następuje silne umocnienie się waluty amerykańskiej.

1983r. - Druga wizyta papieża w Polsce.
  21 VII 1983r. - Władze PRL zniosły stan wojenny.

1983-1987 - Okres "zimnej wojny", który charakteryzował się konfliktem wokół "gwiezdnych wojen". Prezydent USA Ronald Reagan ogłasza program "wojen gwiezdnych", które są wyzwaniem technologicznym dla ZSRR. Państwa totalitaryzmu komunistycznego są opóźnione w dziedzinie elektroniki i informatyki, dlatego nie mogą sprostać temu wyzwaniu.

1983r. - Wojska USA dokonują inwazji na wyspie Grenada, przeciwdziałając w ten sposób Kubańczykom w ich usiłowaniach przemiany Grenady w państwo komunistyczne.
  1983r. - Wojska amerykańskie lądują w Hondurasie, gdzie szkolone są oddziały contras, walczące przeciw komunistom w Nikaragui. Jednocześnie ZSRR udziela pomocy rządowi sandinistów w Nikaragui. Toczy się długotrwała wojna, w której najbardziej cierpi ludność cywilna.
  1983r. - Liban jest rozrywany przez wojnę domową. Libańscy chrześcijanie walczą z Druzami i muzułmańskimi Szyitami, którzy są wspomagani przez Syrię. Wiele kłopotów mają z tym międzynarodowe siły pokojowe stacjonujące w Libanie, składają się one z żołnierzy USA, Francji, Izraela i innych.
  1983r. - Na całym świecie nasilają się ataki terrorystów, ale najsilniejsze są w Libanie. W wybuchu niszczącym ambasadę USA w Bejrucie (IV) zginęło 83, a ranionych zostało 130 ludzi. W ataku bombowym na główną kwaterę marynarki USA w Bejrucie (X) ginie 297 żołnierzy amerykańskich i francuskich. Do zamachu przyznaje się szyicki Hezbollah. Podobny wypadek w Tyrze uśmierca 40 żołnierzy izraelskich.
  1983r. - Libia pod rządami Kadafiego rozpoczyna wojnę przeciw Czadowi, który otrzymuje pomoc z Francji.
  1983r. - Po przyjęciu Hiszpanii i Portugalii, organizacja europejska liczy już 12 członków.
  1983r. - W 20 krajach Afryki cierpi z głodu około 50 milionów ludzi.
  1983r. - W wyniku kosztów finansowych "zimnej wojny" oraz ogromnego deficytu liczne narody są zadłużone, aż do stanu załamania się ich gospodarek. Najwyższe długi narodowe liczone w miliardach dolarów wynoszą: w Brazylii 93, Meksyku 80, Argentynie 43, Izraela 26.7, Polski 26, ZSRR 23. Dziewięć największych banków USA pożyczyło wielkie sumy Polsce, Brazylii, Meksykowi i Argentynie. Kraje te nie spłacają pożyczek i nie mogą dotrzymać zobowiązań. Finansowe ryzyko na świecie jest bez precedensu, i największe od końca drugiej wojny światowej. Jest wielkie niebezpieczeństwo reakcji łańcuchowej i upadku gospodarek wielu państw.

1984r. - Terroryzm rozprzestrzenia się na coraz to nowe państwa. Dochodzi do wielu ataków w Libanie, Izraelu, Wielkiej Brytanii, Indiach, Namibii i Salwadorze. Wiele krajów jest znękanych przez terroryzm i poszukuje środków ochronnych i odwetowych. Wielka Brytania zrywa stosunki dyplomatyczne z Libią, która jest oskarżana o wspieranie międzynarodowego terroryzmu.
  1984r. - USA wycofuje swoje wojska z Libanu, w którym nadal trwają ciężkie walki różnych stronnictw z sobą. Coraz większe wpływy mają tam Syryjczycy, którzy w znacznej mierze kontrolują OWP.
  1984r. - W ZSRR zmarł I sekretarz KPZR Jurij Andropow. Na czele partii stanął Konstantin Czernienko.
  1984r. - Wykrycie wirusa HIV, winowajcy choroby AIDS.
  1984r. - Światowy kryzys finansowy pogarsza się, tak iż wiele krajów nie jest w stanie spłacać nawet procentów od pożyczek, niosąc groźbę zachwiania równowagi ekonomicznej. W ciągu dwóch lat w USA z tego powodu bankrutuje 124 banków, które nie otrzymują w terminie zwrotu pożyczonych pieniędzy.
  1984r. - Wybuch gazu naturalnego w Mexico City w Meksyku zabija 452 osoby. Natomiast wyciek trującego gazu w zakładach chemicznych w Bhopal w Indiach zabija 15 tysięcy ludzi.

1985r. - Organizacja Świadków Jehowy dokonuje zmiany w pytaniach stawianych nowym kandydatom do chrztu. Do tej pory kładziono nacisk na zbawienie przez Chrystusa i czynienie woli Bożej objawionej przez Chrystusa, Biblię i Ducha Świętego. Teraz to pytanie zastępują nowym: "Czy rozumiesz, że twoje poświęcenie się i chrzest - jako jednego z członków Świadków Jehowy - utożsamiają cię z organizacją kierowaną przez ducha Bożego?"

III 1985r. - Przywódcą ZSRR (I sekretarzem KPZR) zostaje Michaił Gorbaczow. Nie uważał on że militarna obecność ZSRR na całym świecie jest najważniejszym wyznacznikiem jego pozycji. Pragnął on przebudowy komunizmu, nie miał jednak żadnego konkretnego planu jak to uczynić.
  1985r. - Ataki terrorystyczne są wielką bolączką dla rządów wielu krajów. Obok wybrzeży Irlandii bomba niszczy samolot Air India, w którym ginie 329 osób. Do zamachu przyznają się sikhowie. Na Malcie przy porwaniu samolotu ginie 60 osób. Dochodzi do porwań samolotów oraz uprowadzenia statku pasażerskiego "Achille Lauro".
  1985r. - W USA i Europie wzrasta bardzo niebezpiecznie epidemia AIDS. Ocenia się liczbę zarażonych na13,5 miliona ludzi na świecie.
  1985r. - W dalszym ciągu klęski żywiołowe bardzo pustoszą ziemię. Trzęsienie ziemi w Meksyku (8,1 st. w skali Richtera) zabija 25 tysięcy ludzi, a wybuch wulkanu w Kolumbii uśmierca ponad 25 tysięcy osób.

1986r. - Papież Jan Paweł II, jako pierwszy papież odwiedza żydowską synagogę, w Rzymie. Określa Żydów mianem "starszych braci chrześcijan" i "najmilszych Bogu".

1986r. - Na emigracji prezydentem Polski zostaje Kazimierz Sabbat (1986-1989).
  1986r. - USA prowadząc walkę z międzynarodowym terroryzmem dokonują ataku lotniczego na Trypolis w Libii. Libia rządzona przez Kadafiego w sposób czynny wspiera terrorystów i udziela im schronienia. Między innymi w Libii mieści się siedziba OWP.
  1986r. - W RPA dochodzi do gwałtownych protestów przeciwko rasistowskiej polityce Apartheidu, w których ginie około 1300 Afrykanów. Wiele krajów nakłada ostre sankcje gospodarcze na RPA.
  26 IV 1986r. - Katastrofa w atomowej elektrowni w Czarnobylu na Ukrainie (ZSRR). Awaria w Czarnobylu skaziła obszar ponad 1000 mil kwadratowych i zmusiła do ewakuacji 135 tysięcy mieszkańców tego rejonu. Zginęło 30 osób. Siła skażenia promieniotwórczego jest porównywana do wybuchu 50 bomb atomowych zrzuconych na Hiroszimę.
  1986r. - W ZSRR skandal po awarii w Czarnobylu zmusza władze Gorbaczowa do rozpoczęcia reform tzw. głasnostii (jawności), co było pierwszą próbą pewnej demokratyzacji systemu.
  1986r. - Hiszpania i Portugalia zostają nowymi członkami EWG.
  1986r. - W Kamerunie jezioro wulkaniczne wyrzuca z siebie chmurę trującego gazu, który uśmierca 1700 osób.
  1986r. - Pierwszy okołoziemski przelot samolotem bez dodatkowego tankowania paliwa, przez Yeagera i Rutana.

1987r. - Trzecia wizyta papieża w Polsce.
  1987-1989 - W wyniku rozluźnienia kontroli społeczeństwa w ZSRR pojawiają się silne konflikty pomiędzy Rosjanami a różnymi innymi narodowościami. Dochodzi do licznych starć i pogromów, np. Ormian w Azerbejdżanie i starć Ormian z Azerami, Gruzinów z Abchazami i innych.
  1987r. - Układ o likwidacji rakiet krótkiego i średniego zasięgu. Jest to faktyczny koniec rywalizacji supermocarstw.
  XII 1987r. - Wybuch w Izraelu tzw. intifady, palestyńskiego ruchu sprzeciwu wobec izraelskiej okupacji na Zachodnim Brzegu Jordanu i w Gazie.
  1987r. - AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome - Zespół objawów nabytego braku odporności) nazwano najgorszą epidemią obecnych czasów. Szacuje się, że 10 milionów ludzi jest na całym świecie nosicielami wirusa, który jest przekazywany drogą płciową lub przez zetknięcie się krwi z krwią. Oblicza się, że zachorowało już na tą chorobę około 100 tysięcy osób, a liczba ta stale rośnie. Szczególnie szerzy się ona w Afryce.
  1987r. - Na świecie jest w użyciu około 800 reaktorów atomowych. Wiele krajów opiera swoją narodową produkcję elektryczności na elektrowniach atomowych. Francja wykorzystuje ją w 65 %, Belgia w 60 %, Tajwan w 59 %, inne dwadzieścia trzy kraje w przedziale od 42 % do 11 %, przy czym Wielka Brytania w 19 %, USA w 16 % i ZSRR w 11 %.
  1987r. - Pomimo końca kryzysu paliwowego, to nie widać końca problemów finasowych. 19 X 1987r. nastąpił największy w historii giełdy w Nowym Jorku spadek kursów akcji. Akcie na Wall Street spadły aż o 20 %. Analitycy przyrównali ten dzień do krachu giełdowego z 1929r., który wtedy zapoczątkował najgłębszy światowy kryzys ekonomiczny. W odpowiedzi na krach w USA, spadają notowania w Londynie o 32 %, w Paryżu i Frankfurcie o 20 %, w Tokio o 16 % i w Hongkongu o 11 %. Przyczyną tego krachu był tzw. kapitał spekulacyjny i amerykański deficyt budżetowy Pomimo tego załamania, gospodarka światowa w dalszym ciągu się rozwija. W USA rośnie w ciągu roku o 2 %.

1988r. - Dochodzi do schizmy w łonie kościoła rzymsko-katolickiego, gdy we Francji Monsignore Lefebvrem odrzucił postanowienia Soboru Watykańskiego II.

1988r. - Wskutek niezdolności partii komunistycznej (PZPR) do uzdrowienia gospodarki w Polsce, rząd rozpoczyna rozmowy z opozycją demokratyczną.
  1988r. - W ZSRR Michaił Gorbaczow rozpoczyna politykę reform, której czołowymi hasłami stały się słowa "pieriestrojka" i "głasnost".
  IV 1988r. - Początek akcji wycofywania wojsk radzieckich z Afganistanu.
  1988r. - W zamachu terrorystycznym na samolot PanAm nad Lockerbie ginie 270 osób. Za zamachem prawdopodobnie stoi przywódca Libii, Muammar Kadafi.
  1988r. - W USA gospodarka narodowa rośnie o 4 %.
  1988r. - Trzęsienie ziemi w Armenii (6,9 st. w skali Richtera) zabija 25 tysięcy ofiar, 15 tysięcy jest rannych, ponad 400 tysięcy straciło domy.

I 1989r. - W ZSRR następuje rehabilitacja wszystkich ofiar stalinizmu.
  II 1989r. - Ostatnie wojska radzieckie opuszczają Afganistan.
  1989-1991 - Rozpad ZSRR.
  1989r. - Upadek rządów komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej.
  1989-nadal - Wojna ormiańsko-azerska. W sytuacji rozpadu ZSRR, Armenia w rejonie Kaukazu postanowiła przyłączyć do siebie Górny Karabach. Rozpoczęły się długotrwałe walki toczące się do chwili obecnej. Próbą ich zakończenia było danie autonomii Ormianom.
  III 1989r. - W Jugosławii mieszkańcy prowincji Kosowa wypowiedzieli posłuszeństwo Belgradowi. Wojsko jugosłowiańskie przywróciło siłą porządek, choć separatyści proklamowali republikę, którą uznała Albania.
  1989r. - Na emigracji prezydentem Polski zostaje Ryszard Kaczorowski (1989-1990).
  4 VI 1989r. - Częściowo wolne wybory w Polsce kończą okres dyktatury komunistycznej i rozpoczynają fazę reform demokratycznych w kraju. W kraju prezydentem Polski zostaje Wojciech Jaruzelski (1989-1990). Premierem zostaje Tadeusz Mazowiecki (1989-1990). Minister finansów Leszek Balcerowicz rozpoczyna realizację reformy gospodarczej kraju (tzw. program Balcerowicza) - przejścia do gospodarki rynkowej.
  1989-1992 - W Polsce kościół rzymsko-katolicki odzyskuje prawo nauczania w szkole. Powstają rozgłośnie radiowe katolickie, dostęp do telewizji.
  4 VI 1989r. - Masakra na placu Tien Anmen w Pekinie, kończy nadzieje na szybką demokratyzację Chin. Manifestowało tam ponad milion ludzi, żądających demokratycznych reform w Chinach. Zginęło około 2-3 tysięcy ludzi.
  VI-VIII 1989r. - Masowe ucieczki obywateli NRD na Zachód (przez Węgry i Polskę) doprowadzają do dymisji komunistycznego dyktatora Ericha Honeckera (X), który sprawował władzę od 1971r. 9 XI 1989r. otwarto granicę NRD z RFN i rozpoczęto przygotowania do zjednoczenia Niemiec. W nocy z 9 na 10 XI 1989r. mieszkańcy Berlina rozebrali mur berliński.
  11 IX 1989r. - Władze węgierskie otwierają granicę z Austrią, przez którą ruszył wielki tłum ucikinierów z NRD. Było to pierwsze wolne przejście ze Wschodu na Zachód.
  1989r. - Liczne demonstracje w Bułgarii doprowadzają do ustąpienia komunistycznego dyktatora Teodora Żiwkowa (XI), który sprawował rządy od 1954r. W VI 1990r. przeprowadzono w kraju wybory i rozpoczęto reformy rynkowe wprowadzające Bułgarię do grupy krajów demokratycznych.
  XI-XI 1989r. - Liczne demonstracje w Czechosłowacji doprowadzają do ustąpienia komunistycznego dyktatora Gustawa Husaka. Uwolniono więźniów politycznych i wybrano prezydenta Vaclava Havla. Była to tzw. "aksamitna rewolucja".
  16 XII 1989r. - W Rumunii wybuchają zamieszki robotnicze w Timisoarze. 19 XII wiec poparcia dla władz przeradza się w krwawe walki uliczne. Rewolucja obala dyktatora komunistycznego Nicolae Ceausescu, który sprawował rządy od 1965r. Zostaje on skazany i rozstrzelany 26 XII. Władzę przejmuje Illiescu, który wprowadza reformy polityczne i gospodarcze.
  1989r. - USA, Meksyk i Kanada tworzą organizację NAFTA. Celem jest stworzenie strefy wolnego handlu w Ameryce Północnej i uniknięcie kryzysu finansowego w Meksyku.

V 1990r. - Układ z Schengen wprowadza wolny przepływ osób i dóbr w ramach EWG.
  1990r. - 22 państwa europejskie podpisują w Wiedniu układ o ograniczeniu zbrojeń konwencjonalnych w Europie. Następuje znaczna redukcja środków konwencjonalnych (czołgi, artyleria i samoloty) w Europie Środkowej.
  4 III 1990r. - Ogłoszenie niepodległości przez Łotwę i Estonię.
  11 III 1990r. - Ogłoszenie niepodległości przez Litwę.
  1990r. - W wolnych wyborach na Węgrzech przegrywają komuniści.
  1990r. - W kraju prezydentem Polski zostaje Lech Wałęsa (1990-1995). Prezydent na emigracji rezygnuje.
  3 X 1990r. - Ponowne połączenie się Niemiec, po 45 latach podziału na komunistyczne i niekomunistyczne.
  1990r. - Niepodległość ogłasza Namibia.
  1990r. - Po wojnie domowej zjednoczenie dwóch państw jemeńskich (Jemen). W tym rozbitym wewnętrznie kraju wielkie wpływy mają fundamentaliści islamscy.
  1990r. - Wkroczenie wojsk syryjskich do Libanu i faktyczna utrata niepodległości przez Liban, który jest wyniszczony i rozbity wewnętrznie przez długotrwałą wojnę domową. Południe kraju okupują wojska Izraela, które tworzą tam ochronną strefę swego kraju. Wschód i północ Libanu okupują wojska Syrii.
  1990-2000 - Najszczęśliwszy okres amerykańskiej gospodarki, charakteryzujący się boomem na rynkach komputerowych. Powstała teza tzw. "nowej gospodarki", w której infostrada (ogólnoświatowa sieć komputerowa) ma opleść całą ziemię. W wirtualnym świecie z łatwością można przemieszczać na świecie (z kraju do kraju) kapitał - miliardy dolarów (często jest to kapitał spekulacyjny doprowadzający do ruiny lokalne waluty słabych ekonomicznie krajów). Globalizacja znajduje się w gospodarce, kulturze i polityce. Nadzieja na ten wielki przełom w gospodarce światowej, powoduje niesłychany boom giełdowy. Firmy nowej gospodarki zostają umieszczone na nowej giełdzie Nasdaq.
  1990r. - Trzęsienie ziemi w Iranie (7,7 st. w skali Richtera) zabija 50 tysięcy ofiar, 60 tysięcy jest rannych.
  1990-1991 - Inwazja Iraku na Kuwejt (2 VIII) . Wybucha wojna w Zatoce Perskiej. Wielkie siły międzynarodowych wojsk (głównie USA) rozpoczynają od 16 I naloty na Irak. 24-28 II 1991r. trwa ofensywa lądowa, zakończona rozbiciem wojsk irackich. Okresowo nasilają się walki iracko-kurdyjskie. W czasie działań wojennych w Kuwejcie, Irak dokonuje ataków rakietowych na Izrael.

1991r. - Czwarta wizyta papieża w Polsce.
  1991r. - Premierem Polski zostaje Jan Krzysztof Bielecki (1991r.), a następnie Jan Olszewski (1991-1992).
  1991r. - Rozwiązanie Układu Warszawskiego i RWPG.
  1991r. - ZSRR i USA podpisują w Moskwie układ START. Likwidacja broni nuklearnej średniego zasięgu. Rozpoczyna się zmniejszanie liczby głowic po obu stronach do około 3000-3500 sztuk.
  1991r. - Proklamacja niepodległości Gruzji, Azerbejdżanu, Armenii i Czeczenii. Wybuch wojny azersko-ormiańskiej na Kaukazie o Górny Karabach. W Gruzji napięcie wybucha wokół aspiracji niepodległościowych Abchazów i Osetyńców.
  1991r. - Proklamacja niepodległości Tadżykistanu, Uzbekistanu, Kirgistanu, Turkmenistanu i Kazachstanu. Odradza się islam.
  1991r. - Początek wojny w Jugosławii.
  1991-1995 - Ogłoszenie niepodległości przez Bośnię-Hercegowinę (3 III). Wybucha jednak krwawa wojna domowa między ludnością serbską, muzułmańską i chorwacką. Dochodzi do licznych czystek etnicznych. W 1991-1992 Serbowie przeprowadzają ofensywy i rozpoczynają oblężenie Sarajewa. 1993-1994 walki koncentrują się głównie w Bośni i Hercegowinie. Rywalizują ze sobą różne stronnictwa muzułmańskie. W 1995r. Chorwaci zdobywają większość spornych terenów w Chorwacji. Naloty przeprowadzane przez NATO wymuszają podpisanie porozumienia.
  V 1991r. - Członkowie EWG podpisują w Maastricht traktat o unii politycznej, będący drugą fazą budowania europejskiej wspólnoty. Następuje stworzenie planu przyjęcia wspólnej monety, ustanowienie europejskiego obywatelstwa oraz stopniowego wypracowania wspólnej polityki zagranicznej i obronnej. W działaniach tych bierze udział 12 państw członkowskich EWG.
  25 VI 1991r. - Ogłoszenie niepodległości przez Słowenię i Chorwację. W dwa dni później Serbia rozpoczyna działania wojenne przeciwko zbuntowanym republikom, bardzo szybko okrążając stolicę Słowenii Lublanę.
  8 VII 1991r. - Pod naciskiem mocarstw europejskich Serbowie wycofują swoje wojska ze Słowenii, która szczęśliwie wychodzi z konfliktu. Serbowie przenoszą teraz swoje działania zbrojne na obszar Chorwacji. Do historii przeszły ataki na Vukowar i Dubrownik.
  VIII 1991r. - W ZSRR przeciwnicy rozpadu ZSRR organizują pucz wojskowy w Moskwie przeciw Gorbaczowowi. W wyniku klęski zamachowców, prezydent Rosji Borys Jelcyn nakazał rozwiązanie KPZR (23 VIII 1991r.), a jej pierwszy sekretarz Gorbaczow złożył swoją godność.
  24 VIII 1991r. - Ogłoszenie niepodległości przez Ukrainę, która uniezależnia się od Moskwy.
  25 VIII 1991r. - Ogłoszenie niepodległości przez Białoruś.
  27 VIII 1991r. - Ogłoszenie niepodległości przez Mołdawię. Wybucha silny konflikt z ludnością rosyjskojęzyczną. W walkach na linii Dniestru bierze udział rosyjska armia stacjonująca na terenie Mołdawii. Rosjanie usiłują storzyć własną Republikę Naddniestrzańską.
  8 XI 1991r. - Państwa Europy Zachodniej uchwalają sankcje gospodarcze dla Jugosławii. Odpowiedzialność zrzucono na Serbów i Belgrad.
  17 XI 1991r. - Macedonia ogłasza niepodległość.
  8 XII 1991r. - Rozwiązanie ZSRR.
  1991r. - W Algierii wojsko unieważnia wybory z powodu zwycięstwa partii islamskich. Początek długiej i krwawe wojny domowej.
  3-4 X 1991r. - Konferencja pokojowa Izraelczyków i Palestyńczyków w Madrycie.

1992r. - Papież Jan Paweł II dokonał oczyszczenia Galileusza, po ponad 300 latach potępienia go przez inkwizycję za naukę o budowie układu słonecznego.
  1992r. - Watykan zatwierdził nowy katechizm dla kościoła rzymsko-katolickiego, jeszcze raz poświadczając podstawowe dogmaty wiary i ustalając "wykaz nowych grzechów", będących produktem nowych czasów współczesnego społeczeństwa.

1992r. - Premierem Polski zostaje Hanna Suchocka (1992-1993).
  1992r. - Wybuch wojny domowej w Algierii, w której fundamentaliści islamscy próbują obalić rząd wspierany przez armię. Walki będą trwały przez wiele lat.
  1992r. - Wolne wybory w Albanii, w których komuniści przegrywają. Albania przeżywa poważne niepokoje społeczne, wybuchają walki zbrojne wobec których armia i policja są często bezradne.
  IV 1992r. - Wojska serbskie okrążają stolicę Bośni i Hercogowiny, Sarajewo.
  27 IV 1992r. - Powstanie nowego państwa - Nowej Jugosławii - federalnej republiki Serbii i Czarnogóry.
  1992r. - W Korei Południowej pierwszy od 31 lat cywilny prezydent.
  1992r. - Według przygotowanego przez ONZ raportu różnica między dochodem najbogatszego a najbiedniejszego państwa (w przeliczeniu na głowę mieszkańca) wynosiła: w 1820r.-3:1, w 1913r.-11:1, w 1950r.-35:1, w 1973r.-44:1, w 1992r.-72:1.

1 I 1993r. - Inaguracja Europy bez granic. 12 członków Wspólnoty Europejskiej obniża liczne bariery swobodnego ruchu dóbr, usług, pieniędzy i ludzi. 338 milionów ludzi podróżując w obrębie Unii Europejskiej nie musi korzystać z paszportu. Kraje Europy zachodniej tworzą wspólny rynek i ufają, że będzie to lekarstwem na liczne kłopoty finansowe i gospodarcze rynku europejskiego.
  1 I 1993r. - Rozpad federacji Czechosłowackiej na Czechy i Słowację.
  17 IX 1993r. - Ostatni oddział armii radzieckiej opuszcza Polskę.
  1993r. - Premierem Polski zostaje Waldemar Pawlak (1993-1995).
  1993r. - Porozumienie zawarte między Izraelem i Palestyńczykami, podpisane w Oslo, otwiera drogę ku palestyńskiej autonomii.
  4 X 1993r. - W Rosji wojsko wierne Jelcynowi przeprowadza szturm na gmach parlamentu w Moskwie, gdzie zgromadzili się zbuntowani komuniści. Ginie 145 osób.
  1993-1994 - Obecność międzynarodowych wojsk ONZ w Somalii, która cierpi głód z powodu walk zwalczających się gangów. Misja ONZ została przerwana wobec dużych strat własnych i nasileniu walk wewnętrznych.
  1993r. - W USA muzułmańscy terroryści dokonują zamachu na World Trade Center w Nowym Jorku, ginie 6 osób i 1042 są ranne. Podejrzewany jest arab Osama ben Laden.
  1993r. - Wielka powódź w USA zatapia 8 milionów akrów ziemi, ginie 50 osób a 70 tysięcy pozostaje bez dachów nad głową. Trzęsienia ziemi dotykają wielu miejsc na ziemi, między innymi Los Angeles w USA.

  1993r. - Czarny rok dla gospodarek europejskich. PKB spadł w Niemczech o 1,2% i we Francji o 1,4%.
  1993r. - Bank Światowy publikuje raport o zróżnicowanym stanie gospodarki w Trzecim Świecie. Dochód na jednego mieszkańca spadł ze 190 dolarów w 1975r. do 90 dolarów w 1993r. we wszystkich krajach rozwijających się.

1994r. - Kościół Anglikański wyświęcił pierwsze kobiety w kościele.

1994r. - Porozumienie izraelsko-palestyńskie. Izrael daje Palestyńczykom autonomię na pewnych ograniczonych terenach.
  X 1994r. - Porozumienie pokojowe między Izraelem i Jordanią.
  1994r. - Powołanie Unii Europejskiej. Jest to dawna Europejska Wspólnota Gospodarcza. Stopniowo są przyjmowani nowi członkowie, jest przygotowywana unia monetarna.
  1994-1996 - Początek interwencji wojskowej Rosji w Czeczenii na Kaukazie. Po ciężkich walkach Rosjanie są zmuszeni do wycofania się z Czeczenii.
  1994r. - W Meksyku, w zacofanej południowej prowincji Chiapas, wybucha bunt lewicowych chłopów. Początek walk z armią rządową, która otrzymuje duże wsparcie z USA.
  1994r. - Wojska amerykańskie lądują na wyspie Haiti w celu przywrócenia porządku po upadku wojskowego reżimu.
  1994r. - Krwawe walki między plemienne w Rwandzie, w Afryce, pociągają za sobą ponad 500 tysięcy ofiar. Miliony uciekają do obozów uchodźców w sąsiednich krajach, gdzie cierpią głód i choroby. Jest to rzeź mniejszości Tutsi przez członków plemienia Hutu. Wojna rozprzestrzenia się szybko na sąsiednie kraje i w najbliższych latach ogarnia cały Zair (Kongo).
  1994r. - W Brazylii islamskie komando dokonuje zamachu terrorystycznego na siedzibę organizacji żydowskiej. Ginie 96 osób. W Izraelu, w Tel Awiwie, palestyński Hamas wysadza autobus w centrum miasta, zabijając 21 osób.
  1994r. - Pierwsze wielorasowe wybory w RPA. Faktyczny upadek polityki apartheidu.
  1994r. - W dalszym ciągu anomalie pogodowe niszczą świat. Wielkie powodzie w USA pochłaniają 30 ofiar. Pożary obejmują 11 stanów w USA. Trzęsienia ziemi dotykają Boliwię, Indonezję i Kolumbię.
  1994r. - We Francji i Wielkiej Brytanii pojawia się choroba wściekłych krów (gąbczaste zapalenie mózgu) - BSE.

1995r. - Piąta wizyta papieża w Polsce.
  1995r. - Prezydentem Polski zostaje Aleksander Kwaśniewski (1995-nadal). Premierem zostaje Józef Oleksy (1995-1996).
  1995r. - Austria, Szwecja i Finlandia nowymi członkami Unii Europejskiej. "Dwunastka" stała się "piętnastką".
  1995r. - Ludność Białorusi opowiada się za bliższym związaniem się z Rosją.
  1995r. - Fala terroryzmu obejmuje cały świat i staje się bolączką wielu narodów. W USA, w Oklahomie, wysadzono w powietrze budynek władz federalnych (168 osób ginie), w Japonii zatruto metro gazem. We Francji pojawia się problem terroryzmu islamskiego. W Algierze fundamentaliści islamscy w zamachu zabijają 42 osoby. W Czeczeni fundamentaliści pod wodzą Szamila Basajewa zajmują szpital w rosyjskim Budionnowsku, zabijając ponad 100 ludzi. W Izraelu, Palestyńczycy z islamskiej organizacji Dżihad wysadzają przystanek autobusowy pod Tel Awiwem, zabijając 21 osób.
  1995r. - W Izraelu zostaje zamordowany premier Rabin, zwolennik porozumienia z Arabami.
  1995r. - W wielu miejscach ziemi kataklizmy i klęski żywiołowe przysparzają wielu bólu ludzkości. Trzęsienie ziemi niszczy Kobe w Japonii.

1996r. - Premierem Polski zostaje Włodzimierz Cimoszewicz (1996-1997).
  1996r. - Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego stanowi przedmiot rozmyślań wszystkich rządów na całym świecie. Zamachy bombowe dotykają takich miast jak Atlanta, Paryż i Belfast. W Peru terroryści zajmują ambasadę japońską w Limie biorąc setki zakładników z gości. Atak bombowy zadaje wielkie straty w bazie wojskowej USA w Arabii Saudyjskiej (zginęło 19 i rannych zostało 500 ludzi). W Kolombo, stolicy Sir Lanki, tamilscy separatyści w zamachu zabijają 70 osób i ranią 600.
  1996r. - Izrael oddaje Palestyńczykom 9 % Zachodniego Brzegu Jordanu. Jest to za mało aby zadowolić Palestyńczyków, a jednocześnie za dużo, aby zadowolić prawicowych Żydów. Jaser Arafat stara się wywrzeć nacisk na USA, aby obciąć pomoc finansową dla Izraela. Unia Europejska staje po stronie Palestyńczyków.
  1996r. - Kolumbia jest sparaliżowana przez mafijne kartele narkotykowe. Korupcja jest powszechna. W zamachach ginie ponad 20 tysięcy ludzi.
  1996r. - Dochodzi do ludobójstwa w Afryce, wielka liczba ludzi z Rwandy i Zairu ucieka przed wojną domową, padają jednak ofiarą zbuntowanych żołnierzy.
  1996r. - Ujawnienie informacji o chińskich obozach pracy, tzw. laogai, gdzie ponad 15 milionów więźniów produkuje przedmioty sprzedawane następnie po niskich cenach w Europie Zachodniej.
  1996r. - Ujawnienie związku miedzy chorobą wściekłych krów a dotyczącą ludzi chorobą Creutzfeldta-Jacoba.

  1996r. - Gwałtownie rozwija się handel światowy pomiędzy ożywioną przez Unię Europejską Europą, Stanami Zjednoczonymi i prężnie rozwijającymi się gospodarkami Dalekiego Wschodu. Rozwija się informatyka i telekomunikacja. Niektóre wielkie przedsiębiorstwa mają zyski przewyższające dochody niektórych państw. Wielkie przedsiębiorstwa łączą się ze sobą w potężne trusty, np. Boening-Mc Donnell Douglas, British Telecom-MCI Communications.
  1996r. - Bezrobocie dotknęło Niemcy, gdzie 11% populacji jest bezrobotna. We Francji 12,7% ludności, natomiast w USA bezrobocie spada do 5%. Jednakże stały spadek inflacji napawa te kraje optymizmem.

VII 1997r. - Wielka powódź zalewa w Polsce 50 miast i 280 wsi. Kilkadziesiąt osób ponosi śmierć, wiele osób traci domy i swój dobytek. Odbudowa zajmie wiele lat.
  1997r. - Premierem Polski zostaje Jerzy Buzek.
  1997r. - Wzmaga się wojna domowa w Zairze, gdzie dochodzi do licznych rzezi ludności cywilnej. ONZ rezygnuje jednak z wysłania tam sił pokojowych, w obawie przed dużymi stratami własnymi. Od maja Zair nazywa się Kongo. Za zaginionych uważa się 190 tysięcy ludzi.
  1997r. - Wojska ONZ lądują w Albanii niosąc pomoc pogrążonemu w chaosie krajowi.
  1997r. - W Egipcie pod Luksorem, islamscy fundamentaliści zabijają w zamachu terrorystycznym ponad 60 osób. W Algierii fundamentaliści islamscy w ciągu kilku godzin wymordowali setki mieszkańców wioski Bentalha pod Algierem.
  1 VII 1997r. - Brytyjczycy oddają Hongkong pod kontrolę Chinom.
  1997r. - Świat w dalszym ciągu obejmuje "fuzjo-mania". Postępuje globalizacja handlu i gospodarki światowej.
  1997-2000 - Zbyt długo trwająca hossa na giełdzie firm nowej gospodarki Nasdaq, doprowadza wartość akcji do poziomu oderwanego od rzeczywistości. W ciągu trzech lat spółki komputerowe zarabiają na giełdzie 316,5 miliardów dolarów, tylko emitując akcje. Amerykanie uzyskując wielkie dochody z giełdy, dokonują coraz większych zakupów, nakręcając w ten sposób dobrą koniunkturę w amerykańskiej gospodarce.
  VII 1997r. - Gwałtowny spadek tajlandzkiej waluty (bahta) wywołał głęboki ogólnoświatowy kryzys finansowy. W pierwszej kolejności kryzys finansowy obejmuje Tajlandię, Malezję, Indonezję, Hong-kong i Koreę Południową. Powoduje to załamanie się gospodarki Japonii, która jest napędową machiną Azji. Rusza fala bankructw i wstrzymań produkcji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podejmuje próbę ustabilizowania gospodarki tego rejonu.
  1997-1998 - Gospodarka USA pomaga uporać się z kryzysem finansowym w Azji.

1998r. - Wedle danych watykańskich 95,5% mieszkańców Polski to rzymscy katolicy.
  1998r. - Przyjęcie Polski, Czech i Węgier do NATO.
  1998r. - Indie przeprowadzają swój pierwszy próbny wybuch bomby atomowej. W odpowiedzi Pakistan detonuje pięć swoich bomb atomowych. Napięcie między tymi krajami nie słabnie.
  1998-1999 - Serbia dokonuje ataku na prowincję Kosowo. Fala ponad 700 tysięcy uchodźców opuszcza Kosowo, w którym dochodzi do czystek etnicznych. Wojska paktu NATO przystępują do interwencji zbrojnej i bombardują z powietrza Serbię, zmuszając ją do wycofania się z Kosowa. Wojska ONZ wkraczają do Kosowa i rozpoczynają odbudowę kraju.
  1998r. - Wybuchy bombowe niszczą ambasady USA w Kenii i Tanzanii, zabijając ponad 200 osób. Sprawcą jest prawdopodobnie arab Osama ben Laden. Stany Zjednoczone w odwecie bombardują z powietrza Afganistan, gdzie u Talibów ukrywa się Osama ben Laden. Bombardowaniami zostały dotknięte także zakłady chemiczne w Sudanie, który jest także jednym z głównych krajów wspierających terroryzm.
  1998r. - W dalszym ciągu światu dokuczają kataklizmy. W trzęsieniu ziemi w Afganistanie ginie 4 tysiące osób. Huragan pustoszy Karaiby i Florydę.

  1998r. - Pogarsza się sytuacja finansowa w Azji, Ameryce Południowej i Rosji. Międzynarodowy Fundusz Walutowy podejmuje liczne próby uspokojenia sytuacji. Sytuację stabilizują działania USA, które skupują nadprodukcję Dalekiego Wschodu, powodując tym samym wzrost własnego zadłużenia wewnętrznego.
  VIII 1998r. - Gwałtowny kryzys w Rosji powoduje panikę na rynkach finansowych całego świata. Pogarsza się sytuacja finansowa w Europie Wschodniej.

1999r. - Szósta wizyta papieża w Polsce.
  1999r. - trzęsienie ziemi w Turcji (7,4 st. w skali Richtera) zabija 17 tysięcy ofiar, 600 tysięcy jest bez domów.
  2000r. - W zamachu terrorystycznym na gmach giełdy w Dżakarcie, stolicy Indonezji, zginęło 15 osób. Do zamachu przyznali się fundamentaliści islamscy.

  2000r. - Islamskie bojówki z Sumatry w Indonezji spowodowały pogromy ludności chreześcijańskiej na Molukach. W walkach zginęło 3 tysiące ludzi, a wielu opuściło swój kraj. Walki zostały powstrzymane przez przybycie wojsk rozjemczych ONZ.
  X 2000r. - W zamachu terrorystycznym w porcie Adenie w Jemenie, został poważnie uszkodzony amerykański niszczyciel "Cole". Zginęło 17 marynarzy. O zorganizowanie zamachu oskarżono araba Osama ben Ladena ukrywającego się w Afganistanie.
  2000r. - Następuje gwałtowne załamanie się poziomu notowań akcji firm nowej gospodarki. Akcje Nasdaq spadają o 60 %, w Londynie tracą 70 %, we Frankfurcie 80 %. Klęska tych firm informatycznych zagroziła w pierwszej kolejności gospodarce amerykańskiej, ponieważ wystąpił tam nadmiar wydatków kapitałowych. Z powodu spadku dochodów z giełdy, Amerykanie zmniejszają zakupy, co daje impuls do recesji.

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon