Jan  Kasjan  z  Marsylii    ( ? - 432)   318-799 okres Pergamski
              Ariusz
              Macedoniusz
              Tychoniusz
              Jowinian
         - Kasjan
              Adalbert

 

 

Urodzony z rodziców pochodzących ze Scytii o łacińskim pochodzeniu kulturowym, lecz również biegłych w grece, Jan Kasjan spędził długi czas w Palestynie, później wśród mnichów egipskich, a ostatecznie osiedlił się w Marsylii około roku 415 lub 416. To tam założył dwa klasztory, jeden męski i jeden żeński. Dwie z jego książek, "Instytucje zakonne", rodzaj wstępu do życia wewnętrznego oraz 24 "Konfrontacje", które stanowią kompletną prezentację doktryny duchowej, wywarły decydujący wpływ na jego współczesnych.

Kiedy powstał błąd o absolutnej predestynacji jednostek, Kasjan, jako nosiciel światła Gwiazdy Pergameńskiej, obalił ten błąd i wykazał, że predestynacja odnosi się do klasy, nie do jednostek i jednostki podczas Wieku Ewangelii mogą stać się członkami tej klasy "przez uświęcenie Ducha i wiarę w Prawdę" (2 Tes. 2:13). On również obalił błąd o zupełnej deprawacji człowieka, zapewniając, iż grzeszność człowieka została spowodowana przez upadek Adama - że obraz Boży w człowieku nie został przez to unicestwiony, lecz osłabiony. Chociaż człowiek nie może sobie pomóc, może korzystać ze swojej woli i współpracować z Bogiem w uzyskiwaniu swojego zbawienia.

Kasjan nie uniknął wszystkich błędów doktrynalnych jakie przydarzały się ludowi Pańskiemu, gdy wpływ odstępczego Kościoła Rzymskiego rozprzestrzenił się w chrześcijaństwie. Niemniej jednak jego prawdziwym naukom o upadku człowieka i zapewnieniu Boskiej łaski, umożliwiającej wyjście z tego stanu, zawzięcie sprzeciwiali się członkowie szkoły Augustyna. Kasjan nigdy nie przestał podkreślać wagi studiowania Słowa Bożego jako najlepszego strażnika strzegącego przed złem oraz jedynego pewnego sposobu otrzymania przez ludzki rozum Boskiego oświecenia, możliwego do otrzymania przez człowieka duchowego. Wyróżnił cztery elementy władzy rozumowania, którymi można zrozumieć Pismo Święte: literalny, alegoryczny, moralny i duchowy.

Jan Kasjan zmarł w sędziwym wieku i do dziś jest poważany przez wielu jako święty.

 

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 477.

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon