Macedoniusz    (? - ?)   318-799 okres Pergamski
              Ariusz
         - Macedoniusz
              Tychoniusz
              Jowinian
              Kasjan
              Adalbert

 

 

Mało zapisano na temat życia Macedoniusza. Jako biskup Konstantynopola podczas wczesnej części Pergameńskiego okresu Kościoła, był głęboko zaangażowany w ostre kontrowersje swoich czasów, związane głównie z naturą Ojca, Syna i Ducha Świętego. O naukach Ariusza wciąż myślano z sympatią w wielu ośrodkach Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż jego doktryna skupiała się szczegółowiej na związku Syna z Ojcem, Macedoniusz jest szczególnie znany ze swego sprzeciwu wobec błędu na temat osobowości Ducha Świętego oraz jego konsubstancjonalności i równości z Ojcem i z Synem.
    
Dlatego on jest historycznie utożsamiany z istniejącym tu i ówdzie poglądem, który w zasadzie trzymał się doktryny ariańskiej. Po jego śmierci, niektórzy przeciwnicy nauk o trójcy głoszonych przez Atanazego zyskali rozgłos jako "Macedonianie".

Poruszenie doktrynalne w Kościele w tym czasie doprowadziło do powstania serii wyznań wiary znanych jako Kreda Sirmiańskie. Pierwsze (351 rok) oraz drugie (357 rok), będące otwarcie ariańskie w charakterze, spowodowały wiele obaw i wielu miało odczucie, iż Kościół nigdy nie będzie zjednoczony poprzez bezkompromisowe przyjęcie takiego kreda. W roku 358 miało miejsce trzecie sirmiańskie kredo, które obszernie przedstawiało trójcę, lecz niezupełne przekonanie o jego wartości doprowadziło rok później do czwartego oświadczenia, stwierdzającego, że nasz Pan jest podobny do Ojca, który go spłodził, lecz pozostawiało wygodną lukę pozwalającą przetrwać przekonaniom ariańskim.
    Zamieszanie doktrynalne spowodowało w Kościele powstanie odłamów, niektóre z nich były nazwane "pół-arianami". Chociaż kwestia konsubstancjalności Ducha Świętego nie wywołała takiego kryzysu jak stosunek Syna do Ojca, to ci, którzy nie zgadzali się z istnieniem "Boga Ducha Świętego" byli otwarcie atakowani. Do około 380 roku herezja stała się przestępstwem przeciwko państwu i pojawiły się edykty przeciw Macedonianom oraz innym grupom ariańskim, zabraniające kultu heretyckiego.

Lecz niezwykły fakt przetrwania prawdy, której nauczał Ariusz, a "herezjarcha" Macedoniusz bronił i rozwijał, aż po dziś dzień, jest świadectwem ich statusu jako Członków Gwiezdnych, nosicieli światła dla Kościoła Bożego.

 

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 477.

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon