Tertulian    (160 - 220/240)   69- 318 okres Smyrneński
              Apostoł Jan
              Polikarp
              Ireneusz
         - Tertulian
              Hipolit

 

 

Tertulian urodził się w 160 roku w Kartaginie, w Afryce. Historia tego Afrykańskiego Kościoła w swych początkach jest niejasna, lecz w pismach Tertuliana daje do zrozumienia kwitnącą przeszłość a jego praca nie mogła nie rozbudzić sumień tych wszystkich, którzy go słyszeli.
    
Hieronim twierdzi, iż Tertulian był synem setnika prokonsula, o ostrym i gwałtownym usposobieniu, który pozostawał prezbiterem tego Kościoła aż do średniego wieku. Z własnych pism Tertuliana wydaje się, że on był nawróconym poganinem i w najwcześniejszych swych latach był współczesny Ireneuszowi i został jego specjalnym pomocnikiem. Jego energiczna i pełna zapału obrona Pisma Świętego, jego ogromne zdolności retoryczne, oraz opanowanie umiejętności językowych, zdobyły mu sławę i uznanie na długo zanim on po śmierci Ireneusza został czwartym członkiem Gwiazdy Smyrneńskiej.

Pisma Tertuliana zawierają liczne cytaty z Nowego Testamentu. W 205 roku on przedstawił myśl o supremacji Ojca, stworzeniu Syna przez Ojca i tym, że Syn jest Mu poddany oraz o Duchu jako przewodzie Boskich dzieł. Obalił błąd patrypasionizmu nauczany przez Prakseusza - doktrynę głoszącą, iż Ojciec cierpiał i umarł, że nie ma wcale Syna (co wymagałoby, aby Bóg nie istniał przez trzy dni).

Po śmierci Apostołów i tych, którzy znali ich osobiście, błędy zaczęły zakradać się do Kościoła. Może nie być zaskakujące, iż nawet ci, którzy pod wieloma względami byli wzorami trzymania się wiary raz podanej świętym zostali zwiedzeni, tak, że przyjęli fałszywe poglądy. Uważa się, iż Tertulian popierał pogląd, iż chrzest powinien być opóźniany do czasu możliwie najbliższego śmierci, gdyż miał on moc oczyszczania z poprzedzających chrzest, lecz nie następujących po nim, grzechów. Był również zwolennikiem platońskiego poglądu głoszącego, iż dusza posiada niezależny, niezniszczalny byt, nauki, której silnie przeciwstawiał się jego nauczyciel, Ireneusz.

Tertulian był jednak niewątpliwie szczery, odważny, elokwentny, biegły i energiczny w postulowaniu tych prawd, które Niebiański Ojciec mu powierzył.

 

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 477.

 

 

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon