Dunstan    (915 - 988)   799-1309 okres Tiatyrski
           Klaudiusz
           Ratramnus
           Alfred Wielki
         - Dunstan
           Berengar
           Piotr Abelard
           Arnold
           Piotr Waldo
           Grosseteste
 


 

Dunstan urodził się w Glastonbury w Anglii i jako młodzieniec został umieszczony na dworze Athelstana, by tam kontynuować swoje wykształcenie. Jego zdolności wzbudzały zazdrość u innych uczniów, którzy zachowywali się wobec niego źle, iż przekonało go to do porzucenia nadziei o świeckiej karierze i zostania mnichem. Po spędzeniu pewnego czasu jako kapelan u pewnej bogatej damy, zalety jego charakteru oraz jego liczne praktyczne i kulturalne umiejętności ściągnęły go z powrotem na dwór królewski, gdzie został mianowany przeorem Glastonbury. Potrafił zdobywać przychylność ludzi, był dobrym zawsze gotowym mówcą i nie bał się niczego z wyjątkiem grzechu.
    
Podczas wizyty w Gaunt, Dunstan zaobserwował surowy styl życia, jakiego przestrzegali tamtejsi mnisi, bowiem on sam już od dawna martwił się swobodą obyczajową, na jaką pozwalano w jego diecezji. Miał obecnie władzę do wprowadzenia różnych reform w kościele, które przeprowadził z wielkim sukcesem, jednocześnie przygotowując ucztę prawdy za swoich dni.

Pod panowaniem Edgara Spokojnego został arcybiskupem Canterbury i cieszył się zaufaniem w spokoju i pomyślności królewskiego panowania.

Wpływ zachodniego życia klasztornego, który miał swe początki w V wieku, był powszechny w całym chrześcijaństwie. Choć był on niebiblijny, to proporcjonalnie do tego, jak był ożywiony i nadzorowany przez ducha prawdziwego chrześcijaństwa sprawił, że było wiele świętych charakterów i ukształtował zdrowy i potrzebny równoważnik do cna zepsutego i godnego potępienia życia społecznego w imperium grecko-rzymskim. Był ostrzeżeniem przed światowością i niemoralnością wielkich miast oraz potężnym wezwaniem do pokuty i nawrócenia się. Dunstan, o którym mówi się, iż był duchownym o żelaznej woli, nalegał na rygorystyczne przestrzeganie reguł zakonnych i w ogólny sposób podniósł na wyższy poziom nastroje oraz status kleru, tym sposobem dostarczając dużo "pokarmu na czasie" dla domowników wiary żyjących za jego dni.

 

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 478.

 

 

Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon