JEZUS  CHRYSTUS   - Jezus Chrystus
          -  Narodziny i dzieciństwo
          -  Początek działalności
          -  W toku pełnej działalności
          -  Późniejszy okres nauczania
          -  Śmierć ofiarnicza
          -  Zmartwychwstanie


  -  Słowo pośród ludzi - Jan 1:1-14
  -  "W nim był żywot, a żywot był
              oną światłością ludzką" - Jan 1:4
  -  Prawdziwa światłość - Jan 1:9

 

 

 

    W tej części naszej pracy, będziemy próbowali bliżej przyjrzeć się osobie Jezusa Chrystusa.
    Kim On był?
        Jak i kiedy żył?
            Co robił, i co stanowiło główny temat Jego nauczania?
                Dlaczego i w jaki sposób umarł?

    Wszystkie potrzebne informacje można odnaleźć w Piśmie Świętym, szczególnie w czterech Ewangeliach Nowego Testamentu.

 

    Ewangelie same w sobie nie były pisane jako księgi historyczne, ale jako wybrane przez pisarzy epizody z życia Jezusa, które miały wzmocnić wiarę. Tak więc, często wprawiają one w kłopot współczesnego badacza historii, który jest zainteresowany szczegółami chronologicznymi. Spróbujmy jednak prześledzić ogólne zarysy przedstawione przez autorów ewangelii, zdając sobie sprawę z istnienia wielu luk w naszej wiedzy dotyczącej życia Jezusa Chrystusa.


    Redakcja nie twierdzi, że podany tutaj czas i kolejność wydarzeń jest absolutnie zgodny z faktycznym przebiegiem wydarzeń, ale wierzymy, że to co podajemy, jest bliskie granicy prawdopodobieństwa.

    Dla ułatwienia wprowadziliśmy pewne skróty w nazewnictwie ewangelii:
 - Ewangelia Mateusza - Mat.
 - Ewangelia Marka - Marek
 - Ewangelia Łukasza - Łuk.
 - Ewangelia Jana - Jan

 

    Na samym początku naszej opowieści o Chrystusie znajduje się:
                               PROLOG - Ewangelia Jana 1:1-14.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------

                   -  Narodziny i dzieciństwo Jezusa

 

 

 Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2005 by Gedeon