Jan  Wessel    (1420 - 1489)   1479-1874 okres Filadelfijski
         - Wessel
           Savanarola
           Luter
           Zwingli
           Hubmaier
           Serwetus
           Kranmer
           Browne
           Fox
           Wesley
           Campbell
           Miller

 

Nie licząc apostoła Jana, Pan użył Jana Wessela do podania najważniejszych prawd okresu między żniwami. Są to następujące fundamentalne doktryny:
      1. Biblia jest wyłącznym źródłem oraz regułą wiary i praktyki;
      2. Wyłącznie Jezus jest głową Kościoła;
      3. Usprawiedliwienie jest tylko z wiary;
      4. Tylko prawdziwie poświęceni są kapłanami Boga;
      5. Chleb i wino w wieczerzy Pańskiej symbolizują człowieczeństwo oraz życie Chrystusa, głowy i ciała, oddane na śmierć za świat;
      6. Niewybrana część rodzaju ludzkiego czeka próba w przyszłości;
      7. Nadzieją Kościoła jest współdziedzictwo z Chrystusem w Królestwie.

Miejscem urodzenia Wessela jest Groningen w Holandii. Chodził on do szkoły w Zwolle, gdzie spotkał Tomasza a Kempis ("O naśladowaniu Chrystusa") z sąsiedniego klasztoru na górze św. Agnieszki. Opowiada się historię, że kiedy Tomasz wskazał mu Najświętszą Panią, Wessel odpowiedział: "Ojcze, dlaczego raczej nie wskazałeś mi na Chrystusa, który wzywa do siebie wszystkich obciążonych?"

Wessel był jednym z najzdolniejszych uczonych okresu między żniwami, a jego charakter był pełen miłości i pokornej uprzejmości. Kiedy papież Sykstus IV, jego były uczeń, pragnął zrobić mu prezent, Wessel poprosił o hebrajski lub grecki manuskrypt Biblii z Watykanu. Papież zaśmiał się szyderczo i powiedział: "Dlaczego nie poprosiłeś o biskupstwo, ty głupcze?" Wessel odpowiedział: "Ponieważ go nie potrzebuję". Zdolności Wessela w harmonizowaniu pozornych sprzeczności w Biblii zyskały mu przydomek "mistrza sprzeczności", a jego bliscy znajomi nazywali go "światłością świata".
  Jego służba przez pisma, kazania, nauczanie i rozmowy nie miały sobie równych za jego dni. Kiedy Luter sam stał się znanym na cały świat reformatorem, przyznawał, że między nim a Wesselem istnieje takie duchowe pokrewieństwo, że wydawało mu się, iż świat na pewno będzie przypuszczał, że jego własne poglądy miały swój początek u Wessela. Jego szacunek dla Wessela był tak wielki, iż był pierwszym, który wydał zbiór jego pism.

Chociaż nie był tego świadomy, Wessel stał u progu reformacji. Inkwizycja, zawsze gorliwie wyszukująca reformatorów, usiłowała pozbawić go życia, gdy nauczał w Bazylei w Szwajcarii, tak więc musiał uciekać do Holandii, gdzie w poczuciu bezpieczeństwa owocnie spędził swoje ostatnie lata. Tam, w miejscu swych narodzin, Wessel został pochowany. Jego ostatnie słowa brzmiały: "Nie znam nikogo oprócz Jezusa, Ukrzyżowanego".

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 479.

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon