Apostoł  Paweł    (około 1 - 66 r.n.e.)   33-69 okres Efezki
         - Apostoł Paweł
           Apostoł Piotr
           Apostoł Andrzej
           Apostoł Jakub
           Apostoł Jan
           Apostoł Filip
           Apostoł Bartłomiej
           Apostoł Tomasz
           Apostoł Mateusz
           Apostoł Jakub Mniejszy
           Apostoł Tadeusz
           Apostoł Szymon ZelotesWyobrażenie Apostoła Pawła


 

 

 

Apostoł, który został księciem okresu efeskiego Kościoła, był najpierw znany jako Saul. Pochodził z Tarsu i był Żydem czystej krwi, z pokolenia Beniamina, najmłodszego syna Jakuba. O Beniaminie proroctwo mówiło: "jako wilk porywający, rano jeść będzie łup, a wieczór będzie dzielił korzyści" (1 Moj. 49:27). Tertulian (około 145-220), pisarz wczesnego okresu Kościoła, zauważył, iż to proroctwo wypełniło się w Pawle, który w swojej młodości niszczył trzodę Bożą, lecz w latach późniejszych karmił trzodę "dzieląc korzyść".
  Jako Saul faryzeusz (Fil. 3:5), uczony w każdym aspekcie Zakonu Żydowskiego i gorliwy w jego obronie, "niszczył" pierwotny Kościół, wtrącając wielu świętych do więzienia i zgadzając się na ich śmierć z powodu wielkiej wrogości w stosunku do nich (Dzieje Ap. 8:3; 26:9-11).
  Zwrot, który nastąpił w jego życiu po spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem Jezusem w drodze do Damaszku, oznaczał obalenie wszystkich jego uprzedzeń odnośnie nowej "herezji", nad której pokonaniem pracował do tej pory.
  Wcześniej Apostoł Paweł nie przejawiał obaw, chociaż z Boskiej opatrzności być może odczuwał niepokój w umyśle, kiedy był świadkiem wiary, szczerości i stałości wierzących pośród ich cierpień. Pan oczywiście znał właściwy czas na powołanie ostatniego Apostoła - tego, który miał zająć miejsce zdrajcy, Judasza Iszkarioty. Paweł relacjonuje pełnomocnictwo, jakie mu dano w Dziejach Apostolskich 26:14-18:
  "usłyszałem głos mówiący do siebie, a mówiący żydowskim językiem: Saulu! Saulu! Przeczże mię prześladujesz? Trudno tobie przeciwko ościeniowi wierzgać.
  A jam rzekł: Ktoś jest Panie? A on rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz.
  Ale wstań, a stań na nogach twoich; gdyżem ci się dlatego pokazał, abym cię uczynił sługą i świadkiem tak tych rzeczy, któreś widział, jako i innych, w których ci się pokażę.
  Wyrywając cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam,
  Ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, aby tak wzięli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest we mnie."

Tym sposobem Jezus dodał do liczby wybranych przez siebie Apostołów tego, o którym wiedział, iż będzie zdolniejszy, niż wszyscy pozostali w niesieniu światu chwalebnej Ewangelii Królestwa. Płomienna gorliwość, która rozpaliła jego wrogość, płonęła obecnie dla Chrystusa, rzucając takie światło ze Słowa Bożego, które miało obudzić tłumy i rozgrzać je Jego miłością, miłosierdziem i prawdą.
  Od tego czasu trud Pawła ponoszony dla Chrystusa przynosił mu wielkie cierpienia (2 Kor. 11:23-30):
  "... razach nad miarę, w więzieniach obficiej, w śmierciach częstokroć. Od Żydów wziąłem pięćkroć po czterdzieści plag bez jednej. Trzykrociem był bity rózgami; razem był kamienowany; trzykroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej... W pracy i w utrudzeniu, w niedosypianiu często, w głodzie, i w pragnieniu, w postach często, w zimnie, i w nagości... Jeśli się mam chlubić, z krewkości moich chlubić się będę."

W trakcie wszystkich swoich cierpień Paweł oświadczał: "wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną" (1 Kor. 15:10). Niezwykłe jest to, że znosząc prześladowanie Apostoł radował się, iż został policzony z tymi, którzy uprzednio byli jego ofiarami.
  Naturalne umysłowe uzdolnienia Pawła były najwyższego rzędu. Miał on szerokie poglądy, niezwykłą zdolność rozumowania oraz zdolność wyrażania swoich myśli przekonywającymi i stosownymi słowami. Do tych zalet trzeba dodać wpływ Ducha Świętego, który natchnął jego pisma i w zgodzie z pełnomocnictwem, jakie Paweł otrzymał, nadał im status wyroczni Bożych. Apostoł Piotr, pisząc także pod natchnieniem, mówił o listach Pawła jako o Piśmie Świętym w takim samym znaczeniu jak o pismach Starego Testamentu (2 Piotra 3:15,16). Paweł, kiedy jego ziemski bieg prawie się już zakończył, miał pewność, iż walczył dobry bój i zachował wiarę. "Zatem," - pisze Paweł - "odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście jego" (2 Tym. 4:7,8).

Apostoł Paweł został ścięty w Rzymie w 66 roku.

 

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 476.

 

 
Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon