Apostoł  Szymon  Zelotes    (? - ?)   33-69 okres Efezki
           Apostoł Paweł
           Apostoł Piotr
           Apostoł Andrzej
           Apostoł Jakub
           Apostoł Jan
           Apostoł Filip
           Apostoł Bartłomiej
           Apostoł Tomasz
           Apostoł Mateusz
           Apostoł Jakub Mniejszy
           Apostoł Tadeusz
         - Apostoł Szymon ZelotesWyobrażenie Apostoła Szymona

 

 


 

Pozornie był nieznanym członkiem apostolskiego grona, nic pewnego nie wiadomo o Szymonie Zelocie, oprócz faktu, iż został policzony z Dwunastoma (Łuk. 6:15; Dzieje Ap. 1:13). Jego nazwisko Zelotes może wskazywać na możliwy wcześniejszy związek z grupą znaną jako Zeloci, chociaż Pismo Święte milczy w tej kwestii.
    
Szymon jest dwa razy nazwany "Kananejczykiem" (Mat. 10:4; Marek 3:18). Nie powinniśmy tego uważać za imię pogańskie, gdyż jest to aramejskie słowo oznaczające "gorliwość" i dlatego ma takie samo znaczenie jak "Zelotes".

 

Tradycja utrzymuje, iż Szymon Zelotes głosił Ewangelię po całej Afryce Północnej od Egiptu do Mauretanii, i że w swych podróżach dotarł nawet do Wysp Brytyjskich, gdzie poniósł śmierć męczeńską.

Wszystko, co możemy wiedzieć o nim na pewno, ogranicza się do tego, że głosił Królestwo Niebios w miastach i wioskach swej ojczyzny zaginionym owcom z domu Izraelskiego, jak nakazał nasz Pan podczas swej służby na ziemi, i że był pośród tych, których Zbawiciel polecił Niebiańskiemu Ojcu w Swej arcykapłańskiej modlitwie (Jan 17:6-12) na krótko przed tym, nim został zdradzony.
    Szymon w zdobywaniu aprobaty Mistrza był bez wątpienia niezawodnie gorliwy w służbie Prawdzie.

 

Najprawdopodobniej Szymon Zelotes został zabity w Persji (data jego śmierci jest nieznana), albo przez ukrzyżowanie, albo "rozcięcie piłą na dwoje".

 

 

 

- informacje zaczerpnięte z miesięcznika religijnego "Teraźniejsza Prawda" nr 476.

 

 

 

 


Na poczatek

  Izrael Kultura Historia Turystyka Pomoc duchowa Żydzi w Polsce Czasy i Fakty

Copyright ©2003-2006 by Gedeon